REKLAM

MUSTAFA KUTLU (1947 - )

1947’de Erzincan’da doğmuştur. Erzincan Lisesini ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiştir. Bir süre edebiyat öğretmenliği yapmış, daha sonra Dergâh Yayınları’nda idareci olarak çalışmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın faaliyetlerinde bu­lunmuştur. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları ya­yımlanmaktadır.

Son dönem Türk edebiyatının en önemli hikâyecilerindendir.

Yazarın hikâyeleri hep “şimdi”yi anlatır.

Hikâyelerinde yeni biçim ve üslup denemeleri yapan Mustafa Kutlu, hikâyesini iç konuşmalar, canlı diya­loglar, geleneksel anlatı unsurları, farklı metinlerden alınmış parçalar ve mısralar, argo deyimler ve yerel kelimelerle zenginleştirmiştir.

Yazar, sokakta dolaşan, sokağı ve oradaki insanları gören ve onlardan tiksinmeyen bir anlatıcıdır.

Edebiyatımızda büyük ölçüde Mustafa Kutlu etkisi ile açılan yeni bir hikâye tarzından söz etmek mümkün­dür:

Bu hikâye tarzı, “İnsanın derinliğine yönelen, sırlar­la örülü yarı rüya yarı gerçek bir geçmişi arayan, insanın insan olma çabasını anlatan; hayal, gölge, ayrıntı, an (şimdi) peşine düşerek zamanı ve eşyayı sorgulayan ferdi anlatan; bunları yaparken de temel kıymetler olarak iman, hidayet, keder, ölüm, ahiret, hayır, şer ve çağrışımlarım’’ göz önüne alan bir özel­liğe sahiptir.

Mustafa Kutlu'nun eserleri şunlardır:

öykü:

Ortadaki Adam

Gönül İşi

Yokuşa Akan Sular

Yoksulluk İçimizde

Ya Tahammül Ya Sefer

Bu Böyledir

Sır

Arkakapak Yazıları

Hüzün ve Tesadüf

Uzun Hikâye

Tahir Sami Bey'in Özel Hayatı

Beyhude Ömrüm

Mavi Kuş

Tufandan önce

 


Deneme:

Şehir Mektupları

Akasya ve Mandolin

 


inceleme:

Salt Faik'in Hikâye Dünyası

Sabahattin Ali

You have no rights to post comments