REKLAM

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR (1888 - 1963)

1888’de doğmuştur. Çocukluğu, Büyükada ve Çamlıca’da geçmiştir. Galatasaray Lisesinde oku­muştur. Bir ara Paris’e giden yazar, daha sonra Dı­şişleri Bakanlığında çalışmıştır. 1948’de İstanbul’a dönmüş, boğazı gören bir apartmana yerleşmiştir. Bir süre Türk Yurdu dergisinin genel yayın müdürlü­ğünü de yapmış olan yazar, 1963’te ölmüştür.

Roman, hikâye, anı ve makale türünde eserler ver­miştir.

Roman ve denemeleriyle edebiyatımızda hatıraları ve geçmiş zaman özlemini yerleştiren yazarlardandır.

Eserlerinin ana temasını İstanbul oluşturur. İstanbul’un geçmişini, eğlencelerini, aşklarını eser­lerinde ele almıştır.

Yazar, özellikle İstanbul’un kültürümüzde de önemli yeri olan üç mekânını - Çamlıca, Boğaziçi ve Büyü­kada - anlatmıştır. Bu mekanlar sadece romanlarda değil, hatıralarda da yer almıştır.

Abdülhak Şinasi Hisar, bütünüyle “dün”de yaşayan bir yazardır. Geçmişe ait güzellikleri bugüne taşımak için de edebiyatı kullanmıştır.

Yazarda önemli bir anı zenginliği vardır.

1941 yılında yayımlanan Fahim Bey ve Biz roma­nıyla, CHP’nin 1942 yılında açtığı roman yarışmasında üçüncülük ödülünü almıştır. Roman, usta yo­rumu ve nefis üslubu yanında, sıradışı kişilere ve bu kişilerin iç çatışmalarına yer vermesi bakımından da, yayımlandığı yıllarda dikkatleri üzerine çekmeyi ba­şarmıştır. Romana konu olan kişi, dümdüz bir hayat süren, bencil, korkak, aşksız, serüvensiz, kültürsüz hatta ülküsüz memur olan Fahim Bey’dir.

Abdülhak Şlnasi Hlisar'ın eserleri şunlardır:

Roman:

Fahlm Bay ve Biz

Çamlıcadakl Eniştemiz

Ali Nizmi Bey’in Alafrangalığı ve Şeyhliği

Anı - Deneme:

Boğaziçi Mehtapları

Geçmiş Zaman Köşkleri

Boğaziçi Yalıları

İstanbul ve Plerra Loti

Yahya Kemal’e Veda

You have no rights to post comments