Now loading.
Please wait.

REKLAM

TÜRK EDEBİYATI ESER-YAZAR LİSTESİ

HALDUN TANER (1915 - 1986)

1915’te İstanbul'da doğmuştur, ilk ve ortaöğrenimini Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. Yükseköğre­nim görmek için devlet tarafından Almanya’ya gönde­rilmiş, Heilderberg Üniversitesinde üç yıl ekonomi ve siyasal bilimler öğrenimi görmüş, tüberküloza tutul­duğu için 1938’de yurda dönmek zorunda kalmıştır. Daha sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümün­de tamamlamıştır. Viyana’ya giderek Max Reinhart Tiyatro Enstitüsünde öğrenim görmüş, daha sonra yurda döndükten sonra, çeşitli üniversitelerde öğre­tim görevliliği yapmıştır. Yazar, 1986’da İstanbul'da ölmüştür.

PEYAMİ SAFA (1899 - 1961)

1899’da İstanbul’da doğmuştur. Babası Servet-i Fünun şairlerinden İsmail Safa'dır. Sivas’ta sürgünde yaşayan babası ölünce, henüz iki yaşındayken yetim kalmış ve “Yetim Safa” diye de anılmıştır. Babasının ölümü üzerine çok sıkıntılı günler geçirmiş, eğitimi­ni ortaokul son sınıfta bırakarak on üç yaşında ha­yata atılmak zorunda kalmıştır, dokuz yaşındayken önemli bir kemik hastalığına tutulmuş ve çok uzun bir tedavi sürecinden sonra sağ kolunu kaybetme tehli­kesinden kurtulmuştur.

MUSTAFA KUTLU (1947 - )

1947’de Erzincan’da doğmuştur. Erzincan Lisesini ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirmiştir. Bir süre edebiyat öğretmenliği yapmış, daha sonra Dergâh Yayınları’nda idareci olarak çalışmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’nin yayın faaliyetlerinde bu­lunmuştur. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları ya­yımlanmaktadır.

ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR (1888 - 1963)

1888’de doğmuştur. Çocukluğu, Büyükada ve Çamlıca’da geçmiştir. Galatasaray Lisesinde oku­muştur. Bir ara Paris’e giden yazar, daha sonra Dı­şişleri Bakanlığında çalışmıştır. 1948’de İstanbul’a dönmüş, boğazı gören bir apartmana yerleşmiştir. Bir süre Türk Yurdu dergisinin genel yayın müdürlü­ğünü de yapmış olan yazar, 1963’te ölmüştür.

REKLAM