REKLAM

DOĞRU – YANLIŞ:

Aşağıdaki cümleleri "doğru - yanlış (D/Y)" olarak değerlendiriniz.

 1. 1. Koşukların nazım birimi dörtlüktür. ( D )
 2. 2. Sagular düz uyak düzeni ile yazılır. ( D )
 3. 3. Sagu ve koşuklar hece vezni ile söylenmiştir. (D )
 4. 4. Sözlü edebiyat dönemi şiirlerinde redif kullanıl­mamıştır. ( Y )
 5. 5. Sagu ve koşuklarda genellikle yarım uyak kulla­nılmıştır. ( D)
 6. 6. Destanlar, ulusların tarihini aydınlatan en önemli kaynaklardandır. ( D )
 7. 7. Sagu ve koşukları söyleyen şairler bellidir. ( Y )
 8. 8. İlk dönem şiirleri cönk adı verilen defterlere yazıl­mıştır. ( Y )
 9. 9. Koşuklarda ölen kişinin yiğitliğinden, iyilik­lerinden söz edilmiştir. ( Y )
 10. 10. Sagularda, yiğitlik, kahramanlık, doğa ve sevgi gibi temalar işlemiştir. ( Y )
 11. 11. Destanlarda anlatılan olayların geçtiği zaman tam olarak bilinmektedir. ( Y )
 12. 12. Destan dönemine mitolojik öğeler hâkimdir. ( D )

BOŞLUK DOLDURMA:

"Destan, mitoloji, destanlar, sözlü edebiyat dönemi, şiirle, sözlü edebiyat, sözlüdür, destanlar, millet, yarım uyak, mitoloji” sözlerini aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz.

 1. 1. DESTANLAR halk gözüyle görülen, halk ruhuyla duyulan ve halk hayalinde masallaştırılan tarihlerdir.
 2. 2. Bazı toplulukların MİLLET haline gelmeleri tarihin çok eski çağlarında olmuştur.
 3. 3. Türk milletinin İslam öncesi yaşamına ait asıl bilgi kaynağı DESTANLAR dır.
 4. 4. Sagu ve koşuklarda genellikle YARIM UYAK kullanılmıştır.
 5. 5. MİTOLOJİ; çok eski zamanlarda yaşamış ulusların tanrılarından, kahramanlarından, devlerden ve perilerin hayatından söz eden hikâyelerdir.
 6. 6. DESTANLAR tarihin bilinmeyen dönemlerinde oluşur.
 7. 7. Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları döneme SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİ adı verilir.
 8. 8. Destan döneminde verilen ürünler tamamen SÖZLÜDÜR.
 9. 9. Sözlü edebiyat döneminde düşünce ve hayaller ŞİİRLE anlatılmıştır.
 10. 10. SÖZLÜ EDEBİYAT dönemine ait ürünlerin bazıları günümüze kadar gelmiştir.

You have no rights to post comments