Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının yazılı dönemine ait bir özellik de­ğildir?

A) Bilinen ilk yazılı belgeler Orhun Yazıtları’dır.

B) Yazıtlar anı ve söylev tarzındadır.

C) Tümüyle anonim ürünlerden oluşmuştur.

D) Tarihsel olaylara yer verilmiştir.

E) Göktürk alfabesi kullanılmıştır.

İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere “destan” denir.

Destanlar henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir.

Destanlar ve destansı öyküler, ilkçağlardan beri, dünyanın her yerinde, gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebî biçimlerdir.

İlk İslami eserler online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi "Atabetü'l Hakayık" in özel­liklerinden değildir?

A) 12. yüzyılda yazılması

B) Ahlak ve öğüt kitabı olması

C) Doğruluk ve cömertlik konularını işlemesi

D) Hece ölçüsüyle kaleme alınması

E) Beyit ve dörtlük biçiminde olması

REKLAM