Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. Yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında büyük ilgi gören "Tek adamlı tiyatro" da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz

B) Orta oyunu

C) Köy seyirlik oyunu

D) Pandomima

E) Meddah

Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi gölge oyununun bölümleri arasında ver almaz?

A)Hayal

B) Muhavere

C) Fasıl

D) Bitiş

E) Mukaddime

Cevap A

3. Dört yanı seyircilerle çevrilmiş bir mey­danda, herhangi bir yazılı metne bağlı kalın­madan oynanan doğmaca (tuluat) oyun aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Meddah

B) Orta oyunu

C) Karagöz

D) Sinsin

E) Körebe

Cevap B

4. Aşağıdakilerden hangisi "şehir halk tiya­trosu" da diyebileceğimiz orta oyununun belli başlı kahramanlarından biri değildir?

A) Pişekâr

B) Kavuklu

C) Çelebi

D) Zenne

E) Keloğlan

Cevap E

5. Orta oyununda, oyunun en komik oyun­cusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pişekâr

B) Zenne

C) Kavuklu

D) Arnavut

E) Laz

Cevap: C

6. Özellikle 17. yüzyıldan sonra oldukça yaygınlaşmıştır. 19. yüzyılda kısaca "hayal oyunu" diye anılmıştır. Bu oyunu oynatan sanatçılara da 'hayalî' denmiştir. Bir çeşit gölge oyunudur. Sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orta oyunu

B) Karagöz

C) Meddah

D) Köy seyirlik oyunu

E) Pandomima

Cevap: B

7. I. Meddah

II. Orta oyunu

III. Karagöz

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen türlerin ortak özelliği değildir?

A) Yazılı bir metnin bulunmayışı

B)Tulûata dayanması

C)Tanzimat Dönemiyle yerlerini modern Türk tiyatrosuna bırakmaları

D) Geleneksel Türk tiyatrosu örnekleri olmaları

E) Tümünün sahnede oynanması

Cevap: E

8. Aşağıdakilerin hangisinde eski ozanlar ve onların devamı sayılan saz şairleri gibi bir hikâye anlatıcısı olan meddahın aksesuarları bir arada verilmiştir?

A) Sopa - sandalye - masa

B) Mendil - gözlük- saat

C)Sandalye - sopa - mendil

D) Sopa - mendil - yelpaze

E) Mendil - şapka – baston

Cevap: C

9. Orta oyununda asıl vaka (olaylar zinciri) hangi bölümde sergilenir?

A) Başlangıç

B) Muhavere

C)Fasıl

D) Bitiş

E) Perde

Cevap: C

9. Karagöz oyunu ile ilgili aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

• Karagöz, hareket taklitlerine ve konuşmaya dayanan seyirlik bir oyundur. (Y )

• Oyundaki figürler değişmez. (D)

• Oyunun kendine özgü bir müziği vardır. ( D)

• Anlatma, söyleme ve kuklaların gölgelerini perdeye düşürme gibi işlemler en az iki kişi tarafından gerçekleştirilir.(D )

• Oyunda yer alan farklı tipler Osmanlı Devleti'nin diğer topluluklarını temsil eder. (D )

• Oyunun dekoru ve kişileri dönemlere göre değişir. ( Y)

10. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

• Karagöz oyunlarının piri Şeyh Muhammet Küşteri kabul edildiğinden Karagöz meydanına da

Küşteri Meydanı adı verilmiştir.

• Karagöz oyunlarında oyunu Hacivat açar ve semai söyleyerek perdeye çıkar.

• Karagöz oyununun asıl bölümü fasıl bölümüdür.

• Geleneksel Türk edebiyatındaki meddahın İslam öncesi Türk toplumundaki adı şaman ya da baksı dır.

11. Aşağıda verilen cümlelerin karşısına bilgiler doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

• Orta oyunu giriş, muhavere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur. ( D )

• Orta oyunu belli bir metne bağlı kalınarak oynanan bir oyundur. ( Y )

• Karagöz sadece ramazan akşamlarında oynanır. (Y )

• Karagöz ve Hacivat perde arkasında farklı kişiler tarafından seslendirilir. (Y )

• Meddahın temeli İslam öncesi Türk kültürüne kadar uzanır. ( D )

12. Karagöz ve Orta oyununun baş tiplerini kişilik özellikleri bakımından karşılaştırınız. Karşılaştırma sonuçlarını sözlü olarak ifade ediniz.

Hacivat ve Pişekâr benzer kişilik özellikleri gösterir. İkisi de medrese eğitimi görmüş, nezaket düşkünü, çıkarlarını düşünen tiplerdir.

Karagöz ve Kavuklu’ya benzer. Karagöz, rahat, kalbinden geçeni söyleyen, gözü pek, umursamaz olması bakımından orta oyunundaki Kavuklu gibidir. Kavuklu da deli dolu halleri ve şakaları ile oyunu sürükleyen kişidir.

REKLAM