Now loading.
Please wait.

REKLAM

Halk edebiyatı test soruları ve cevapları, 10. sınıf Türk edebiyatı dersi halk edebiyatı konusuylla ilgili test soruları ve cevapları

I. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

II. Edebi sanatlara fazla yer verilmemiştir.

III. Nazım birimi dörtlüktür.

IV. Şiirlerin ayrı bir adı yoktur.

1. Yukarıda Halk edebiyatının bazı özellikleri yer almaktadır.

Yukarıda verilen bu özelliklerden hangileri "sanat toplum içindir" görüşünü destekler?

A) I. ve II.   B) I. ve III.   C) II. ve III.   D) II. ve IV.   E) III. ve IV.

Halk edebiyatı testi ve cevapları

1.   Eğitimleri daha çok sözlü kültür birikimine dayanan, daha çok kırsal kesime ve yeniçeri ocaklarına has olan kişilerin, din ve tasavvuf çevrelerinden olan kişilerin ve halkın kendisinin oluşturduğu ve Orta Asya geleneğine dayalı bir edebiyattır. Bugün de bir ölçüde yaşamakta olan bu edebiyat geleneği, Türklerin Orta Asya edebiyat geleneklerinin İslâmiyet ve yeni yaşayış şart ve şekilleri içinde tekabül etmiş millî edebiyatlarıdır.

 

Yukarıdaki parçada sözü edilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Halk edebiyatı

B) Divan edebiyatı

C) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı

D) Milli edebiyat

E) Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı

Halk edebiyatı online test soruları

LYS'ye (LYS 3) girecek arkadaşlar için hazırladığımız bu testte 10 soru yer almaktadır. Sorular, soru bankasından otomatik olarak geldiği için her testte farklı sorular çıkabilmektedir.

Online teste girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

HALK EDEBİYATI EŞLEŞTİRME (ONLİNE SORULAR)

Halk edebiyatıyla ilgili online eşleştirme

1. Yüzyıllar boyunca Türk halkı arasında büyük ilgi gören "Tek adamlı tiyatro" da diyebileceğimiz tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz

B) Orta oyunu

C) Köy seyirlik oyunu

D) Pandomima

E) Meddah

Cevap: E

REKLAM