REKLAM

UĞUR

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
UĞUR
İyilik müjdesi, nesnelerde varolduğuna inanılan iyilik kaynağı