REKLAM

İsimler Sözlüğü (Erkek)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
YADİGAR
Bir kimseyi ya da olayı hatırlatan şey veya kişi
YAĞIN Yağmur - Yiğit
YAĞIZ
Esmer - Doru - Yiğit
YAHYA
Meryem Ana'nın amcasının oğlu olduğu söylenen bir peygamber
YAKUP (B)
Bir Peygamber adı
YAKUT
Parlak kırmızı, değerli taş
YALAZ
Alev - Bayrak
YALÇIN
Sarp ve dik
YALIM
Alev, ateş uzantısı
YALIN
Sade, çıplak, katışıksız
YALINAY
Ayın en güzel, sade görünümü
YALMAN
Kılıç, kama gibi şeylerin ucu - Sarp, dik
YAMAÇ
Dağın ya da tepenin bir yanı - Karşı - Yan, yakın
YAMAN
Güç etki ve beceriklilik sahibi
YAŞAR
Yaşayan, yaşamakla ilgili