REKLAM

İsimler Sözlüğü (Erkek)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
PAKEL
Sezgi, anlayış, dikkat
PAKER
Sert, çatık kaşlı veya Aslan
PAKSOY
Allah'ın kulu
PALA
Kısa, geniş kiliç
PAMİR
Herşeye gücü yeten
PARS
Yırtıcı bir hayvan
PAŞA
Bir askeri ünvan / ağabey, erkek kardeş
PAYDAŞ
Dünya,
PAYİDAR
Doğruluk gösteren-Adaletli davranan
PEHLİVAN
Güreşçi
PEKCAN
Sıkı canlı, yufka yürekli olmayan
PEKER
Güçlü erkek
PERKER
Beyaz ay,dolunay
PERTEV
Dürüst,güvenilir
PEYAM
Mutlu,sevinçli gün