REKLAM

İsimler Sözlüğü (Erkek)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
NABİ
Yüksek, yüce, haber veren
NACİ
Kurtulmuş, selamete kavuşmuş
NADİ
Bağıran, haykıran
NADİR
Ender, az bulunur, seyrek
NAFİ
Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen
NAFİZ
İşleyen, içeriye giden, delip geçen işleyen
NAHİT (D)
Venüs, Zühre yıldızı
NAİL
Ele geçiren, muradına eren
NAİM
Uyuyan, uykuda olan
NAMİ
Tanınmış, ünlü şöhretli
NAMIK
Yazar, yazan kişi
NASIR
Yardımcı, yardım eden
NAŞİT (D)
Şiir söyleyen, şiir okuyan
NASRETTİN
Dine yardımı dokunan
NASUH
Öğüt veren - Temiz