REKLAM

İsimler Sözlüğü (Erkek)

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
HABİB
Sevgili, dost
HACI
Hicaz'a gidip hac törenine katılan
HAFIZ
Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan
HAKAN
Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
HAKKI
Doğrulukla, adaletle ilgili
HALDUN
Kalp, yürek / Yüreklilik
HALİL
İçten, dost çok yakın arkadaş
HALİM
Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
HALİS
Saf katkısız duru
HALİT
Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
HALUK
Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
HAMDİ
Hamd eden, şükreden / Tanrı ileilgili
HAMDULLAH
Allah'ın övgüsü
HAMİ
Koruyan, arka çıkan, koruyucu
HAMİT
Övgüye değer