Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yapmadığını bırakmamak

Bütün kötülükleri yapmak, eziyet etmek.

Yara açmak

1. Bir şeyin yüzünde, özellikle de vücudun bir yerinde yara oluşmasına sebep olmak. 2. Büyük dert, acı, üzüntü vermek. “Onun sözleri içimde bir yara açtı.”

Yaraya merhem olmak

Acil ihtiyaçları karşılamak. “Şu getirdiklerim yaraya merhem olur mu bilmem?”

Yardan atmak

Bir kimseyi aldatarak kazaya uğratmak, tehlikeli bir durumun içine itmek, türlü belâlara sokmak. “İnsan dostunu yardan atar mıymış?”

Yarı buçuk

Tam değil, çok az, tamamlanmamış, baştan savma.

Yarı yolda bırakmak

Verilen desteği, yapılan yardımı sonuna kadar götürmemek. “Sana nasıl güvenebilirim, beni kaç kez yarı yolda bıraktın.”

Yarım adam

Güçsüz, sakat, zayıf, hasta kimse. “Ben bir yarım adamım diye beni hor göremezsiniz!”

Yarım ağızlı (söylemek)

İsteksizce, istemeye istemeye, gönülsüzce (söylemek). “Demek sizi de yarım ağızla davet ettiler.”

Yarım yamalak

Gelişigüzel, üstünkörü, eksik ve kusurlu. “Ödevlerini bir daha yarım yamalak yapma!”

Yarından tezi yok

En kısa zamanda, çok çabuk, geciktirmeden.

Yaş Dökmek

Ağlamak. “Senin için az yaş dökmedi ailen.”

Yaş tahtaya (yere) basmamak

Kolay kolay tuzağa düşmemek, uyanık davranmak. “O, benim yaş tahtaya basmayacağımı iyi bilir.”

Yaşını başını almış (olmak)

Yaşı epeyce ilerlemiş olmak, yaşlanmış veya olgunlaşmış olmak. “Yaşını başını almış bir adamdır, çekinmeyin, gidin, size olgun davranacaktır.”

Yaşını içine akıtmak

Hissettiği acıyı, ızdırabı, üzüntüyü belli etmemek; ağlamak isteğini bastırmak.

Yatağa düşmek

Hastalık yüzünden yatmak zorunda kalmak, ayağa kalkamayacak durumda olmak. “Sizin yüzünüzden yatağa düştü çocukcağız.”

REKLAM