Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Lafını (sözünü) bilmek

Tutarlı ve mantıklı konuşmak, sakıncalı olmayan ve birini kırmayan sözler söylemek, saygılı ve yerinde konuşmak. “O daima lafını bilir bir insan olmuştur.”

Lafını (sözünü) etmek

Bir şey üzerinde konuşmak. “Artık lafını etmeyin şu adamın!”

Lahavle çekmek

Sıkıntıyı, öfkeyi gidermek, sabır telkin etmek için “Lahavle” ile başlayan duayı okumak. “Lahavle çekmekden başka bir şey yapamadım.”

Lamı cimi yok

“Hiçbir bahane, itiraz, mazeret, duraksama, karşı gelme yok” anlamında kullanılır. “Lamı cimi yok, bu akşam bize geleceksiniz, tamam mı?”

Leb demeden leblebiyi anlamak

Daha sözün başında ne demek istediğini anlamak, anlayışlı ve kavrayışlı olmak.

Leke sürmek

Suç yüklemek, birinin onurunu sarsacak biçimde iftirada bulunmak.

Leşini çıkarmak

Çok feci dövmek. “Beş kişiydiler, adamın leşini çıkardılar.”

Leşini sermek

Öldürmek. “Ben de onun leşini sermezsem…”

Leyleğin yuvadan attığı yavru

Yakınlarından ilgi görmeyen, çevresinin uzaklaştırdığı kimse.

Lök gibi oturmak

Bir yere bütün ağırlığıyla çökmek, oturup kalmak. “Sedire lök gibi oturunca gacur gucur sesler duyuldu.”

Lokma ağzında büyümek

Herhangi bir sebepten, acı ya da üzüntüden dolayı lokmasını yutamamak, yiyememek. “Ağzında lokmalar büyümeye başladı, gözleri dolu dolu oldu.”

Lokmasını saymak

Birinin ne kadar yediğine bakmak, çok yiyeceğinden korkmak.

Lügat paralamak

Anlaşılmaz, süslü, parlak, ağdalı, konuşma dilinde geçmeyen kelimelerle konuşmak. “Lügat paralamak hoşuna gitmeye başlamıştı.”

Lüpe konmak

Değerli bir şeyi bedavadan, emek sarf etmeden ele geçirmek.

REKLAM