Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Hesap kitap

Düşünüp taşındıktan sonra, hesap sonunda.“Hesap kitap, baktım işler kötüye gidiyor; hemen sizi çağırdım.”

Hesap sormak

Bir kimseyi kanunsuz, kural dışı, ahlâka aykırı, usulsüz davranış ve sözlerinden ötürü sorgulamak, o kişiden savunma istemek.“Size hesap sormak için mutlaka geri döneceğim.”

Hesap tutmak

Alış verişle ilgili alacağı ve vereceği bir kâğıda ya da deftere yazmak.

Hesap vermek

1. Herhangi bir davranışının ya da sözünün sebebini açıklamak 2. Bir işin sorumluluğunu üstlenmek.“Rahat olun, bu konuda hesap vermek bana düşer.”

Hesapsız kitapsız

1. Sorumsuz, ölçüsüz, tutumsuz. 2. Deftere geçirilmeden, herhangi bir belgeye dayanmadan.“Ne hesapsız kitapsız işlerin içine girmişiz de haberimiz yokmuş.”

Hesaptan düşmek

Borçtan, alacaktan, hesaptan çıkarıp yok saymak.“Elli bin lirayı hesaptan düşmeyi unutmadın inşallah.”

Hevesi kursağında kalmak

Çok istediği, imrendiği, kavuşmak dilediği şeyi elde edememek.“Pikniğe gitmek istiyorduk, yağmur yağınca hevesimiz kursağımızda kaldı.”

Hevesini almak

İmrendiği, çok istediği şeye kavuşup ona doymak.

Heyheyleri tutmak (üstünde)

Çok kızıp sinirlenmek.

Hiç yoktan

Sebepsiz, ortada hiçbir neden yokken.“Hiç yoktan adamı dövemezsiniz ya!”

Hiçe saymak

Hiç önem ve değer vermemek.

Hık demiş burnundan düşmüş

“Her durumuyla ona çok benziyor” anlamında kullanılır.

Hık mık etmek

Bir işi yapmamak için bahaneler ileri sürmeye çalışmak, bir soruyu cevaplandırırken net şeyler söylememek.“Hık mık edip durma, bu işi eninde sonunda yapacaksın!”

Hır çıkarmak

Kavga, gürültü, patırtı ve olaya sebep olmak.“Orada hır çıkarmaya kalkışmayacaksın değil mi?”

Hizaya gelmek

1. Düz çizgi durumunda dizilmek. 2. Aykırı, yanlış davranışlardan vazgeçmek; doğru yola gelmek, düzelmek.

REKLAM