Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Gına gelmek

Usanmak, bıkmak.“Bu işten gına geldi artık.”

Gırla gitmek

1. Bol bol ortaya dökülüp harcanmak. 2. Uzun sürmek.

Gırtlağına kadar borca girmek

Pek çok, ödenmesi zor olacak şekilde borçlanmak.“Nasıl gülerim, gırtlağıma kadar borca girdim.”

Gırtlak gırtlağa gelmek

Kıyasıya dövüşmek ya da dövecek hâle gelmek.“Komşumla gırtlak gırtlağa gelecektik az kalsın.”

Göbeği çatlamak

Birçok güçlükleri yenmek için çok uğraşmak, pek çok çaba sarf etmek.“Onu razı edeceğim diye göbeğim çatladı.”

Göbek adı

Yeni doğan çocuğun göbeği kesilirken konulan ad.“Senin göbek adın nedir?”

Göğsü kabarmak

İftihar etmek, övünç duymak.“Senin başarılarınla göğsüm kabarıyor oğlum.”

Göğüs geçirmek

Üzüntülü bir şekilde soluk almak, içini çekmek.“Eski hatıraları gözünde canlanınca derin derin göğüs geçirdi.”

Göğüs germek

Bir zorluğa dayanmak, karşı koymak.“Bu güne birçok zorluklara göğüs gererek geldik.”

Göklere çıkarmak

Aşırı ölçüde övmek.“Adamı bu basit iş için göklere çıkartıp şımarttıkça şımarttılar.”

Gökten zembille mi indi?

“Ona niçin ayrıcalık gösteriliyor?”, “Onun ne özelliği var ki ona özel imkânlar tanınıyor?” anlamında kullanılır.

Gölge düşürmek

Bir şeyin önemini ve değerini azaltacak, ününü düşürecek işler yapmak.

Gölge etmek

1. Işığa engel olmak. 2. Bir işin yapılmasına engel olmaya çalışmak.“Gölge etme de şu işi zamanında yapayım.”

Gölgesinden korkmak

Çok korkak olmak, en basit işlere bile girmekten korkar olmak.“Gölgesinden korkan adamlarla hiçbir işe girilmez.”

Gönlü bol

Yeterli imkânlardan mahrum olmasına rağmen eli açık davranan, cömert.

REKLAM