Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Ağzı kulaklarına varmak

Çok sevinmek, sevindiği her hâlinden belli olmak. “Takdirname eline verilince sevincinden ağzı kulaklarına vardı.”

Ağzı laf yapmak

Güzel, inandırıcı söz söyleme yeteneği olmak. “Politikacı mı olacaksın, ağzın laf da yapmalı.”

Ağzı sulanmak

İmrenmek. “Karpuzları ağzını şapırdatarak yemeye başlayınca benim de ağzım sulandı.”

Ağzı süt kokmak

Çok genç, toy ve tecrübesiz olmak. “Şu ağzı süt kokan mı yarışacak benimle.”

Ağzı var dili yok

1) Oldukça sessiz, sakin, kendi hâlinde. 2) Konuşmayıp susan, derdini anlatmayan. “Telâşlanma sakın, ağzı var dili yok o çocuğun, seni hiç üzmez.”

Ağzına (veya ağzının içine) bakmak

1) Ne diyeceğini beklemek. 2) Onun sözüne göre hareket etmek.

Ağzına baktırmak

Etkili, güzel konuşarak kendini zevk ile dinletmek, dinleyenleri kendisine hayran etmek. “O, ağzına baktırmasını bilen ender hatiplerdendi.”

Ağzına bir parmak bal çalmak

Amacına ulaşmak için birini tatlı sözlerle bir süre oyalamak, kandırmak; umut verip ikna ederek işini yaptırmak. “Öyle bir insan ki ağzına bir parmak bal çal, sonra her istediğini yaptır.”

Ağzına girmek

Dinlenirken konuşana doğru oldukça fazla yaklaşmak. “Çocuklar, masal anlatan dedenin, neredeyse ağzına gireceklerdi.”

Ağzına lâyık

Bir yiyeceğin tadı anlatılırken kullanılır, çok lezzetli yiyecek anlamında. “Haydi durma, uzan, tam ağzına lâyık bir tatlı!”

Ağzında bakla ıslanmamak

Sır saklamayı becerememek, sırrı hemen açığa vurmak. “Ağzında bakla ıslanmayan bu adama nasıl oluyor da açılıyorsun?”

Ağzında gevelemek

Açık olarak söylememek, belirli konuşmamak. “Lütfen lafı ağzında geveleme de ne söyleyeceksen söyle, çok işim var.”

Ağzından bal akmak / damlamak

Çok tatlı konuşmak “Onun gibi konuşan birini görmedim, ağzından bal damlıyor sanki.”

Ağzından çıkanı kulağı işitmemek

Sözlerini tartmadan, düşünmeden, öfke içinde, nere varacağını hesaplamadan konuşmak. “İyice çıldırmış olmalısın. Çünkü ağzından çıkanı kulağın duymuyor.”

Ağzından düşürmemek

Bir kimseden veya bir şeyden her zaman söz etmek. “Ölünceye kadar torunu Esma’nın adını ağzından düşürmedi.”

REKLAM