Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yüz dökmek

Zorlanarak, utanmayı ve sıkılmayı göze alarak, yalvararak bir kimseden ricada bulunmak.

Yüz bulmak

Kendisine gösterilen hoşgörüden yararlanma yoluna gidip şımarmak, hoşa gitmeyen davranışlarda bulunmak.

Yuvasını yıkmak

1. Birinin eşinden ayrılmasına yol açmak. 2. Bir kimse eşinden ayrılarak aile düzenini bozmak, yok etmek. “Zorla kadıncağızın yuvasını yıktılar, lânet olsun onlara.”

Yuvasını yapmak

Birinin hakkından gelmek, hakettiği ceza ya da cevabı vermek. “Onun yuvasını yapmak ancak bana düşer.”

Yuvasını bozmak

Ev ve aile düzenini bozmak, dağıtmak, alt üst etmek. “Hiç sebepsiz yuvasını bozdu nankör adam.”

Yuvarlanıp gitmek

Eldeki imkânlar içinde hayat sürmek. “Yuvarlanıp gidiyoruz işte.”

Yuvarlak hesap

Ayrıntıya girmeden, bir bütün sayıya yaklaşık olarak tamamlanabilen hesap. “Aldığımız mallar yuvarlak hesap yüz bin lira tuttu.”

Yürürlüğe girmek

Bir kanun ya da kararname uygulanmaya başlamak.

Yürükten bağlanmak

İçten, samimi olarak sevgi ve saygı duymak.

Yüreğine su serpilmek

Duyduğu üzüntüyü hafifletecek bir haberle karşılaşmak, ferahlamak. “Demek mahkemeye başvurmaktan vazgeçmiş, yüreğime su serpildi doğrusu, yoksa olayı hemen herkes duyacaktı.”

Yüreğine od düşmek

Yüreği yanmak, belli bir sebep sonucu büyük bir acı duymak, çok üzülmek. “Kim ki başkasının uğradığı felâket onun yüreğine od düşürür, işte adam odur.”

Yüreğine inmek

1. Birdenbire ölmek. 2. Büyük ölçüde üzülmek. “Bu acı haberi verip de yüreğine indirmek mi istiyorsun?”

Yüreğine (içine) işlemek

Çok tesirli olmak, derinden acı vermek.

Yüreğine (içine) dert olmak

Birine karşı ya da birinin kendine karşı yaptığı bir davranış sonradan kendisi için acı, üzüntü kaynağı olmak. “Ona yemek vermedim ama yüreğime dert oldu.”

Yüreği yanmak

1. Çok fazla acımak. 2. Bir felâkete uğramak. “Yüreğim yanıyor, acısını bir türlü unutamıyorum.”

REKLAM