Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Zamane çocuğu

Eski nesile göre hayli yadırganacak davranışlarda bulunup sözler sarf eden kimse. “Zamane çocuğu ne olacak.”

Zaman zaman

Belli olmayan zamanlarda, ara sıra. “Zaman zaman o da aramıza katılırdı.”

Zaman vermek

Bir iş için belli bir süre ayırmak. “Bana biraz zaman verirseniz gidip onu çağırabilirim.”

Zaman öldürmek

Kimi şeylerle uğraşarak belli bir zamanın geçmesini sağlamak, boş şeylerle vakit geçirmek. “Burda beklemekle zaman öldürüyoruz beyler.”

Zaman kollamak

1. Uygun bir fırsat beklemek. 2. Bir işin sırasını beklemek. “Zamanını kolla öyle gir işe, zamansız girip de rezil olma.”

Zaman kazanmak

Birini oyalayarak ihtiyacı olduğu zamanı mümkün olduğunca uzatmaya çalışmak.

Zahmete sokmak

Birine sıkıntı, güçlük ve yorgunluk vermek; masraf ettirmek. “Adamcağızı durup dururken zahmete sokmuşsunuz.”

Zahmet çekmek

Sıkıntı, güçlük, yorgunluk ve eziyetlere katlanmak. “Senin adam olman için az zahmet çekmedim ben.”

Yüzünün akıyla çıkmak

Bir işe girip o işten başarı elde ederek, onurunu zedelemeden, utanılacak bir duruma düşmeden çıkmak.

Yüzünü kızartmak

Birini utandırıp yüzünün kızarmasına yol açmak. “Onun utanacağı sözleri söyleyip de yüzünü kızartmadan duramaz mısın sen?”

Yüzünü kara çıkarmak

Yaptığı bir iş ya da davranışla birini utandırmak, mahçup duruma düşürmek. “Sakın onu gönderme, yüzünü kara çıkarır yoksa, pişman olursun!”

Yüzünü gören cennetlik

Uzun bir süre ortalıkta görünmeyen kimseler için kullanılır.

Yüzünü ekşitmek

Rahatsız olduğunu, hoşnut olmadığını, öfke duyduğunu yüz ifadesiyle belli etmek. “Haydi kalk, yüzünü ekşitme öyle, çok kalmayacağız onlarda.”

Yüzünü ağartmak

Yakınlarının övünç duymasına neden olacak beğenilir bir iş yapmak.

Yüzünü ağartmak

Yakın çevresinin övünç duymasına neden olacak bir iş yapmak veya başarı kazanmak. “Uluslararası maratonda birinci gelerek milletin yüzünü ağarttı bu çocuk.”

REKLAM