Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Zevkini çıkarmak

Bir şeyin tadından, güzelliğinden olabildiğince yararlanabilmek. “Gelin şu gezinin zevkini çıkaralım.”

Zevkine varmak

Bir şeyin tadını alabilmek, çıkarmak ve duymak; inceliklerini görebilmek. “O sabah, manzaranın zevkine vardık.”

Zeval vermemek

Zarar ziyan vermemek, korumak. “Allah kimseye zeval vermesin.”

Zeval bulmak

Son bulmak, bozulup yok olmak, çökmek.

Zevahiri kurtarmak

Bir işi gereği gibi değil de üstünkörü yapmak ve böylece söz gelmesini önlemek, görünüşü kurtarmak. “Bu girişimimizle zevahiri kurtardık, daha ne istiyorsun?”

Zerre kadar

Hiç denecek kadar az. “Onu zerre kadar sevmiyorum.”

Zemzemle yıkanmış olmak

Biri, ötekine göre çok daha iyi nitelikte olmak.

Zemin hazırlamak

Bir işin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hazırlamak, meydana getirmek.

Zemheri zürafası (gibi)

Kışın ince elbise giyip gezenler için söylenir.

Zembereği boşanmak

1. Saatin zembereği kurulmaz duruma gelmek. 2. Kendini tutamayarak uzun uzun gülmek.

Zehir zemberek

İnsanın içine işleyen, onurunu zedeleyen çok acı söz.

Zehir etmek

Bir şeyin tadını kaçırmak, iyiyken kötü duruma sokmak. “Yediğim şu yemeği zehir ettiniz bana.”

Zart zurt etmek

Bağırıp çağırarak, yükseklerden atıp tutarak çıkışmak; kendini büyük göstererek kaba kuvvet gösterisinde bulunmak.

Zar zor

1. Güçlükle, zorla. 2. “Ucu ucuna, kıt kanaat, istenilen ölçüye ancak yaklaşabildi.” anlamında kullanılır. “Zar zor getirdik adamı.”

Zar tutmak

Tavla oyununda istediği sayıyı getirmek için, atmadan önce, zarlara parmaklar arasında belli bir biçim verip öyle atmak.

REKLAM