Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Zindan kesilmek

1. Çok karanlık duruma gelmek. 2. Yaşanılan yer çok sıkıntı verici, yaşanılamayacak derecede kötü hâle gelmek.

Zincire vurmak

Prangaya vurmak (mahkûmu). “Bütün esirleri zincire vurup zindana atmışlardı.”

Zimmetine geçirmek

1. Kendine mal etmek. 2. Bir hesabı birinin borcuna eklemek. “Devletin onca malını zimmetine geçirmiş.”

Zılgıt yemek

Azarlanmak, paylanmak. “Senin yüzünden öğretmenden zılgıt yedik.”

Zil takıp oynamak

Çok sevinmek.

Zihnini oynatmak

Çıldırmak, aklını yitirip delirmek. “Sen zihnini mi oynattın?”

Zihnini kurcalamak

Aklına takılan bir şeyi anlamaya, kavramaya çalışmak. “Akşamki mesele zihnimi kurcalayıp duruyor.”

Zihnini çelmek

1. Bir kimseyi yanıltmak. 2. Kandırıp baştan çıkarmak.

Zihnini bulandırmak

1. Kuşkulandırmak. 2. Düşünemez hâle getirmek.

Zihni bulanmak (karışmak)

Sağlıklı düşünemez olmak, olaylar arasındaki bağlantıyı kaybetmek, ne yapacağını şaşırmak. “Bir anda zihnim bulandı, saçmalamaktan korkup konuşmayı yarıda kestim.”

Zihin açıklığı

İyi, sağlıklı düşünebilme gücü. “Sana Allah’tan zihin açıklığı dilerim.”

Zifiri karanlık

Çok karanlık. “Zifiri karanlıkta yola çıktık.”

Zıddına gitmek

Karşısındakini sinirlendirmek, sinirini bozmak; bir şeyin tersine hareket etmek. “Niçin devamlı benim zıddıma gidiyorsun.”

Zeytinyağı gibi üste çıkmak

Bir konuda haksız olduğunu kabullenmeyerek kurnazlıkla kendini haklı ya da suçsuz çıkarmaya çalışmak.

Zevkten dört köşe olmak

Çok mutlu olduğu anlaşılmak, çok sevinip keyiflenmek ve aşırı zevk duymak. “Takımı galip gelince zevkten dört köşe oldu.”

REKLAM