Now loading.
Please wait.

REKLAM

Deyimler Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Yüreği pek

1. Korkusuz, yürekli, çok cesaretli. 2. Yüreği katı. “Onca insanla baş etmeyi göze alıyor, yüreği pek bir insanmış demek ki.”

Yüreği oynamak

Ansızın heyecanlanmak veya korkmak, tedirgin olmak.

Yüreği küt küt atmak

Korku ve heyecandan yüreği hızlı hızlı çarpmak.

Yüreği katı

Acımasız, acıma duygusundan yoksun kimse.

Yüreği kararmak

İçine bir karamsarlık, bir sıkıntı çökmek; iyimserliği ortadan kalkmak. “Yüreğin kararmasın, onu bulacağımızdan emin ol.”

Yüreği kalkmak

Heyecanlanmak. “Tekne sallandıkça yüreği kalkıyordu.”

Yüreği kabarmak

1. Midesi bulanmak. 2. Merak, kaygı, korku ve sıkıntı yüzünden derin bir soluk alma gereği duymak.

Yüreği hop etmek

Bir olay karşısında birdenbire korkup heyecanlanmak.

Yüreği ferahlamak

İçi kaygıdan, sıkıntıdan kurtulmak.

Yüreği ezilmek

1. Üzülmek, çok acı duymak. 2. Çok acıkmış olmak. “İçim eziliyor, bir şeyler yemeliyim.”

Yüreği dayanmamak

Çok acı duymak, acısına katlanamamak. “Ailesinin son ferdini de kaybedince yüreği dayanmadı ihtiyar kadının, yatağa düştü.”

Yüreği cız etmek

Çok acımak, içi sızlamak. “Eşinin o hâlini görünce yüreği cız etti.”

Yüreği çarpmak

1. Korku ve kaygı duyup merak etmek, bu sebeple tedirgin olmak. 2. Yüreği hızlı vurmak.

Yüreği ağzına gelmek

Birden bire çok korkmak, kalbi yerinden fırlayacakmış gibi hızlı hızlı atmak. “Karanlık ve ıssız sokakta yürürken bir çığlık duydu, yüreği ağzına geldi o an.”

Yüreği (içi) parçalanmak

Çok acımak, karşılaştığı bir durum sebebiyle çok üzüntü duymak. “Zavallının o hâlini görünce içim parçalandı.”

REKLAM