Yazdır
Kategori: Deneme Sınavları
Gösterim: 3736

SORU.1)

"En iyisi işi oluruna bırakmak, biraz geniş olunuz" cümlesinde "geniş" sözcüğünün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a)Bu konuda oldukça geniş bilgi sahibiydi.
b)Geniş bir soluk aldıktan sonra konuşmaya başladı.
c)Oldukça geniş bir dost çevresi vardı
d)Geniş iş imkanları varken yine de çalışmazdı
e)Her olaydan kolayca etkilenmeyen geniş bir adamdı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.2)

"Marmara'da her yelken / Uçar gibi neşeli" dizelerinde olduğu gibi kimi sözler benzetme amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu örnektekine benzer bir kullanım vardır?

a)Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl
b)Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım
c)Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda
d)Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı
e)Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.3)

I.Heyecandan bildiklerini bile anlatamaz olmuş, iyice şaşırmıştı
II.Onu evde bulamayınca çok merak etti.
III.Kimseye haber vermeden hemen çıkıp gitmiş
IV. Benim bu konudaki düşüncelerimi herkes biliyor.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

a) I ve II b) I ve III c) I ve IV d) II ve IV e) III ve IV


SORU.4)
Onun böyle davranmasına önce bir anlam veremedim.
Bir zamanlar ben de seyahati severdim.
Bu işe yıllarca emek vermiş bir insandı.
Çoktandır böyle güzel bir film izlememiştim.
Eskiden burada yemyeşil bir orman vardı

Bu cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine yakındır?

a) I ve IV b) II ve III c) II ve V d) III ve IV e) III ve V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.5)

"Bu işi nasıl olsa bitireceğim" Yukarıdaki cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

a)İleri geri konuşmalarına hiç fırsat vermeyeceğim
b) Kaba davrananları hemen cezalandıracağım
c) Yola yorgun çıkmanın sakıncalarını anlatacağım.
d) Evdeki eski eşyaların tümünü onaracağım
e) Olayın gerçek sorumlularını er geç öğreneceğim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.6)

"Kendimi bildim bileli onlar bu evde oturur."
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a)O, alışkanlıklarına bağlı bir kimsedir
b)Çocukluğumda bu tür oyunları hiç oynayamadım.
c)Onun bize gerçeği söylediğine inanıyorum.
d)Sizinle ilk karşılaştığım günü hiç unutamıyorum.
e)Bu köy öteden beri balıkçılıkla geçinir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.7)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler tek başına kullanılmaz?

a)Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar veremezsin.
B)Karşıdan güçlü kuvvetli görünüyordu
c)Mırın kırın etme de olanları anlat
d)Aradan aşağı yukarı on yıl geçti.
e)İngilizce'yi şöyle böyle bilir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.8)

Romanın temel kişisi Mahmut, babasının isteği dışında, gizlice denizci olur. Fırtınalarla, dalgalarla boğuşarak yaşamını kazanmak en büyük tutkusudur onun. Ne ki babası ölünce denizi bırakıp Bodrum'a döner; bir köy ağasının kızıyla evlenip bu kez de ekmeğini topraktan çıkarmaya başlar. Ama deniz tutkusunu yenemeyen Mahmut, evini, karısını bırakıp tekrar denize döner.

Bu parçada altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

a)Toprakta uğraşmaktan hoşlanmayan
b)Denizden uzak yaşayamayacağını anlayan
c)Denizin topraktan daha verimli olduğuna inanan.
d)Verdiği karardan ötürü kendisini suçlayan
e)Macerayı, aile mutluluğundan üstün tutan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.9)

"Güzel" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde: "Güzel kız, oyunda çirkin kadın rolündeydi" cümlesindekiyle aynı anlam ve görevde kullanılmıştır?

a)Güzel bir iş gördün , aferin!
b)Güzel fırsattı, değerlendiremedin.
c)Güzel duygular besliyorum ona.
d)Bahçende güzel çiçekler var mıydı?
e)O güzel konuştu; ama yine de olmadı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.10)

"Dik" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a)Dik oturmak sağlığımız için gerekir.
b)Dik saçlarını yatırmak için uğraştı.
c)Sesi dik ve küstahtı hepimizi kızdırdı.
d)Çocuğa dik bakınca oturuverdi
e)Büyük kentte büyüdüğünden sözü diktir biraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.11)

*Kolumu büktü ve elimdeki parayı aldı
*İpek büken kadınlardan biri ayağa kalktı
*Başını büktü; hiçbir şey diyemedi
*Halıları büktüler ve depoya kaldırdılar
*Adam direksiyonu sağa sola büküyordu
*Kağıdı büküp cebine koydu

"Bükmek" sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.12)

"Durum" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "konum" anlamında kullanılmıştır?

a)Bu durumda hiçbir maçı kazanamazdık
b)Durumu gittikçe bozulmaya başladı
c)Durumundan yabancı olduğu anlaşılıyor
d)Hal ve durum böyle işte diye, bitirdi sözünü
e)Onun durumunda biri için zor bir karardı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.13)

"Kapanmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

a)Okullar kapandı ya hemen denize koşar.
b)Bu ay dört iş yeri daha kapanmış.
c)Başkan; bu konu burada kapanmıştır dedi.
d)Yara kapanmış tehlike atlatılmıştı.
e)Kapı aniden kapanmış, içeride kalmışlardı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.14)

"Örtmek" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Kadın bebeğini yatırdı, yüzünü örttü" cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır?

a)Gecekonduyu tenekelerle örtmüştü
b)Kapıyı örtüp arkasını sürgüledi
c)Sarmaşıklar duvarı örttü
d)Arkadaşının suçunu örtmeye çalıştı
e)Örtmeye çalışma, sen haksızsın
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.15)

"Bu yıl soğuk, hayvanları kırdı" cümlesinde "kırmak" sözcüğü hangi anlamda kullanılmıştır?

a)Azaltmak
b)Öldürmek
c)Sakatlamak
d)Etkilemek
e)Zayıflatmak
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.16)
Hangi cümlede ikilemeler görevce diğerlerinden farklıdır?

a)Ev ev dolaştılar onu bulmak için
b)Çocuk için için ağlıyordu
c)Ağlaya ağlaya anlattı olayı
d)Gözlerinden pırıl pırıl yaşlar döküldü
e)Yavaş yavaş gidiyorlardı
SORU.17)

"Ahmet eve geldiğinde arkadaşı çocuklara hikâyeyi yeniden anlatıyordu" cümlesinde kaç sözcüğün yerine zamir getirilebilir?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.18)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmamıştır?

a)Bunun ne kadarı senindi?
b)Neyi bilmek gerekir yanıtlamak için?
c)Kaçlarında var bu zavallı kızcağız?
d)Kimleri gördün o toplantıda dün?
e)Nereye gittiğimi sen mi söyledin ona?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.19)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

a)Herşeyden kuşkulanırdı
b)Yüksek mi yüksek bir binaydı
c)Sıvalar pıtır pıtır dökülüyordu
d)Kardeşini gözet derdi bana
e)Dilbalığı almıştı balıkçıdan
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.20)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

a)Güzel dediğin kitap bu mu senin!
b)Sıra sıra dükkânlar vardı orada.
c)Neden anlatmadığını bilmeyen kalmadı?
d)Şu sıkıntılı günler bir geçse...
e)Buraya sakın gelmesin, diyor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORU.21)

"Bizim memleketimizin teknik elemana olan gereksinimi tespit ve giderilmeye çalışılmalıdır" cümlesinin anlatım kusuru aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

a)"tespit ve" sözcükleri atılarak
b)"tespit" ten sonra "edilmeli" getirilerek
c)"gereksinimi" yerine "ihtiyacı" denerek
d)"olan" sözcüğü atılarak
e)"tespit" yerine "tespite" getirilerek
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.22)

"Gittikçe artan borçlar ülkenin dışa bağımlılığını sağladı" cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a)Özne-yüklem uyuşmazlığı
b)Nesne eksikliği
c)Dolaylı tümleç eksikliği
d)Yüklem eksikliği
e)Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.23)

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca farklıdır?

a)Anlatmayı beceremem pek
b)Onun bakışını beğenmedim
c)Yüzü hiçbir zaman gülmezdi
d)Telefon edip de gelin
e)Sevildiğini bilsin o
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.24)

"Yazarken kitapları bir yana bırakır aklımdan çıkarırım; kendi işimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkâna hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkıya tembihlermiş. Ben de kimsenin bana el uzatamayacağı bir ortamda olmalıyım ki, yazdıklarım bana ait olabilsin."

Parçanın yazarı hakkında aşağıdaki yargılardan, hangisine ulaşılamaz?

a)Başka yazarların etkisinde kalan biridir
b)Eleştiriye açık bir kişiliğe sahiptir
c)Yazarken özgür olmayı yeğlemektedir
d)Özgün eserler vermeye özen gösteren biridir
e)Kendisinden daha güçlü yazarların varlığını kabullenen biridir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORU.25)

"Hâlimi anlamış olmalı ki sepetimi kaptığı gibi merdivenleri çıkmaya başladı. Dinlene dinlene merdivenleri çıkıp daireme geldim. Sepet kapımın önündeydi; fakat çocuk yoktu. Adını bile sormamıştım. Gözlerimdeki yaşları elimle siliverdim, içim aydınlanıvermişti."

İçinde bulunduğu durumu böyle anlatan biri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Sevinçli b)Duygulu c)Ümitli d)Pişman e)Memnun
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.26)

"Toplumun amaçlarına aykırı yolda büyüler yapan büyücünün toplum tarafından hemen oracıkta öldürülüvermesi, yığınlarla sanatçı arasındaki bağlantıyı çok iyi açıklar. Yazarın yığınlara ait bir parça olması gerçeği de, tarihsel gelişim içinde doğrulanır. "Boyalı kuş" gibi toplum bir başkalık gördü mü sanatçısında, gagalayıp öldürüyor onu "Vahşet" gibi görünen bu durum, aslında toplumla sanatçı arasında sürmesi gereken toplumsal ilişkiyi de doğruluyor."

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?

a)Sanatçının içinde bulunduğu toplumla olan ilişkileri
b)Toplumun sanatçı üzerindeki etkisi
c)İlkel toplumlarda sanatın gelişmesi
d)Sanatçıların birbirlerini etkilemesi
e)Toplumların tanımadığı kişilik karşısında tepki göstermesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.27)

...Anadolu, halk kültürlerinin düğümlendiği bir bölgedir. Tarihî, kültürlerin geliştiği, karmaştığı bir toprak parçasıdır Anadolu. Örneğin dünyanın en zengin masalları Anadolu'dan derlenmiştir. Anadolu'da İlyada'dan yaşayan parçalar bulduğumuz gibi, Hint masallarından da buluruz. Manas Destanı da Anadolu'da birçok bölümleriyle yaşar, Tufan efsanesi de... Anadolu halaylarında zenci oyunlarını da buluruz. Çin oyunlarını da... Anadolu bir sesler, ezgiler karmaşasıdır. Büyük bir ezgiler zenginliği vardır.

Bu parçada Anadolu'nun hangi özelliğine değinilmemiştir?

a)Anadolu kültürünün pek çok kültürü bünyesinde taşıdığı
b)Zengin bir masal birikimine sahip olduğu
c)Pek çok tarihî olaya sahne olduğu
d)Zengin bir folklor geleneğine sahip olduğu
e)Sıcakkanlı ve iyiliksever insanlarla dolu olduğu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SORU.28)

"Nurullah Ataç'tan alınan bu yazıda bir sohbet havası vardır. Karşısındakilerle oturmuş da konuşuyormuş gibi bir anlatımla karşılaşılmaktadır. Söz dizimi, günlük konuşmalardaki doğallık içindedir. Konuşma sözlerinde devriklik ve girişiklik vardır. 'Canım Ankara!', 'Ah yolları bu şehrin!' gibi, konuşma sırasında söylediğimiz doğal ünlemlere Ataç'ın her yazısında rastlamak mümkündür."

Yukarıdaki parçada Nurullah Ataç'ın yazılarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

a)Söz diziminin konuşma diline yakınlığından
b)Yazıların sohbet havasında yazılmasından
c)Konuların önemli, sözcüklerin çok anlamlı olmasından
d)Günlük konuşmalardaki sözcüklere yer verilmesinden
e)Devrik cümle yapılanışının sıkça görülmesinden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.29)

Kendi yazılarımda bile her zaman ilk dediğim, düşündüğüm şeyi bulamam. "Burada ne demek istemişim acaba?" derim. Çok defa da yitirdiğim ilk anlamın yerine ondan da değersiz bir yenisini koyduğum olur.

Böyle diyen bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Kendini aşıyor
b)Yazdıklarını yeniden okuyor
c)Yanılgıya düşebiliyor
d)Kendisini yenilemeye çalışıyor
e)Yeni arayışlara giriyor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.30)

(I) Dünyanın en çok festival düzenleyen ülkesi Fransa'dır. (II) Fransa'nın hemen arkasından, yine iki Akdeniz ülkesi olan İtalya ve İspanya gelir. (III) Bu ülkelerin güzel iklimli kıyı kentlerinin hemen hepsinin bir festivali vardır. (IV) Bunlar gelişmiş ülkelerdir. (V) Bunlardan kimileri yerel, kimileri de uluslararası etkinliklerdir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

a) I b) II c) III d) IV e) V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORU.31)

"Bir haberin, bir iftiranın veya yalanın çarçabuk yayılmasını ve birilerince duyulmasını istiyorsanız birini çağırıp 'Bak sana bir sır vereceğim; ama sakın kimseye söyleme!' diyerek onun kulağına fısıldamanız yeterlidir. Ondan sonra siz seyredin gittikçe büyüyen sizin masum fiskoslarınızı..."

Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunulmaktadır?
a)Bir görev verilecek insanın iyi seçilmesi gerekir
b)Bir sözün önemi gizli olmasına bağlıdır
c)İnsanlar sır saklamayı sevmezler
d)İnsanlar yasaklanan bir şeye daha çok ilgi gösterirler
e)Her insanın bir zayıf tarafı vardır
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.32)

"Bir dildeki kavramlar, çeşitli atasözleri, deyimler, kalıplaşmış sözler incelenir; ilgili oldukları kavram alanlarına göre öbekleştirilirse, kimi alanlardaki öğelerin kabarık olduğu, öbürlerine oranla fazlalık gösterdiği göze çarpar. Dikkat edilirse kabarık öbekler, o dili konuşan ulusun tarih boyunca en çok ilgilendiği, yaşayışında büyük yer tutan kavramlar ve konulara aittir."

Bu parça aşağıdaki düşüncelerden hangisinin açıklamasıdır?

a)Bir ulusun dili ile yaşam biçimi arasında doğrudan ilişki vardır
b)Her ulus dilini geliştirmek için çaba sarfeder
c)Atasözleri ve deyimler bir ulusun en önemli kültür değerleridir
d)Bir dildeki kavramların çokluğu, dilin zenginliğini gösterir
e)Bir ulusun kültürü ile dilindeki gelişme daima yan yana olmuştur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.33)

"Kurdun biri, bir kuzunun peşine düşmüş. Kuzu kaçmış, kaçmış, bir tapınağa sığınmış. Kurt, 'Ayol, oraya girme! Seni görürlerse yakaladıkları gibi Tanrı'ya kurban ederler' demiş. Kuzu: 'Olsun! Kendimi sana yedireceğime Tanrı'ya kurban olurum, daha iyi' diye cevap vermiş."

Bu kısa öykücük, aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması olabilir?

a)Kurt, koyunun pahalı olduğunu bilmez
b)Kurt, dumanlı havayı sever
c)Yalancının mumu yatsıya kadar yanar
d)Doluda ıslanmışın, yağmurdan korkusu olmaz
e)Korkunun ecele faydası yoktur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SORU.34)

"Kitapsever insanla, kitap delisini birbirine karıştırmamalıyız. Kitap delilerine bir örnek olan Paris belediye başkanlarından Boulard, her gün Seine rıhtımlarını dolaşır, ayrım yapmadan yüzlerce kitap alırdı. Kitaplığında yer açmak için, sahibi olduğu altı bin dükkândan bütün kiracılarını çıkarttı, her yeri kitapla doldurdu. Aradığı hiçbir kitabı bulması mümkün değildi. Bu düpedüz okuma tutkusu değil, kitaba sahip olma hırsıydı; kitap deliliğiydi. Kitapları arasında ve onlara sahip olmanın mutluluğu içinde öldü."

Parçaya göre kitapsever bir okuyucu aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

a)Her kitabı seçerek almalıdır
b)Az ama kapsamlı eserler seçmelidir
c)Okuma arzusuyla kitap almalıdır
d)Kendi kitaplığından başkalarının da yararlanmasını sağlamalıdır
e)Kitaplığında aradığı kitabı bulabilecek bir sistem geliştirmelidir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.35)

(I) Sanatçının mektupları bir araya getirilerek bir kitap oluşturulmuş. (II) Oluşturulan kitap iki bölüme ayrılmış. Birinci bölümde sanatçının çeşitli kişilere yazın alanında yazdıkları, ikinci bölümde ise ona yazılanlardan alıntılar yer alıyor. (III) Sanatçı şiiri, düzyazıdan daha çok seviyor. (IV) Bir mektubunda: "Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir" diyor. (V) Bu söz de onun şiire ilişkin görüşlerini kısaca açıklıyor.

Bu parça, açıklanan düşünceler açısından iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

a) I b) II c) III d)IV e) V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.36)

Akçakavakların, dişbudakların arasından geçerek yeşil çam ormanına giriyorum. Yoğun bir reçine kokusu duyuyorum. Çevrem yeşilin değişik tonlarıyla donanmış. Az ileride kalın gövdeli, yaşlı bir çam ağacı görüyorum. Altına oturuyorum. Kekik kokuları geliyor burnuma.

Bu parçada ayrıntıların seçiminde hangi duyulardan yararlanılmıştır?

a)Görme-koklama b)Koklama-işitme c)İşitme-dokunma d)Koklama-dokunma e)Görme-işitme
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.37)

(I) Karşısında, biri kız, ikisi erkek üç çocuk ısınmaya çalışıyordu. (II) Burası, suların azgın zamanında oyduğu bir kovuktu. (III) Şimdi sular çekildiğinden rahatça kullanılabilecek bir barınak olmuştu. (IV) Ateş kovuğun önünde yanıyordu. (V) Nehrin kumlu sahilinden, ateşin yandığı yere doğru ilerledim.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirirse parça, anlamlı bir bütün olur?

a) I ve III b)I ve V c)II ve IV d)III ve V e)IV ve V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.38)

(I) Baharın geldiği, ağaçların çiçek açmasından belliydi. (II) Gökyüzü masmaviydi. (III) Koca bir mevsim toprağı altına alan ve köyü örten kar, dağların tepesine çekilmişti. (IV) Ayaz yoktu; yel de esmiyordu. (V) Yamaçtaki tarlalarda çift süren köylüler vardı.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı bir duyu organı aracılığıyla algılanan ayrıntılara yer verilmiştir?

a) I b) II c) III d) IV e) V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.39)

Bizden öncekiler nedense sözden korkmuşlar; bizi söylemekten yıldırmışlar. Hep dinlemeyi ve susmayı öğretmişler. Söz bir bela sayılmış, susmak ise en yüce erdem. Birini övmek mi istiyorsunuz, şaşmaz ölçü hazır: ...

Bu parça aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

a)Ağzı var dili yok.
b)Ağzından bal akıyor.
c)Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
d)İki dirhem bir çekirdek.
e)Ekmek elden su gölden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.40)

Aşağıdaki cümlede geçen altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

a)Ahlakla hukuk arasında sıkı bir bağın olduğu herkesçe bilinen bir gerçek.
b)Adam bağrını yağmura vermiş, bir heykel gibi kımıldamadan duruyor.
c)Onlar kadar birbirine düşkün iki insan, şimdiye kadar hiç görmemiştim.
d)Rıhtımda kaynaşan kalabalığa düşman nazarıyla bakıyordu.
e)Minderin üzerine uzanıp, esneye gerine vakit geçirmekten çok hoşlanırdı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.41)

(I)Yolcular, memleketlerine ve bekleyenlerine kavuşmak neşesiyle acele acele eşyalarını topluyorlardı.(II)Kendi evlerine girecek, tanıdıklarını bulacak, kaldırımlara ayrı bir güvence ile basacaklardı.(III)O, bu adamlara gıptayla bakarak yatağını isteksizce topladı.(IV) Çürük bavulunu kapayıp iplerle sardı,üzerine oturdu.(V)Ayağını toprağa basmaktan ürküyor gibi çekingen çekingen, gemiden inenleri izledi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi söyleyenin yorumunu içermemektedir?

a)I b)II c)III d)IV e)V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.42)

I)İki haftadır şehrin sokaklarında dalgın dalgın, miskin miskin dönüp dolaşıyordu.(II)Masraf olmasın diye çoğu zaman deniz kıyılarında, muz ve portakal bahçelerini çeviren hendeklerde saatlerce oturuyordu.(III)Yalnız etrafındaki manzaraları, insanları değil, kendini de kendine yabancı buluyordu.(IV)Hatta çehresinin, yüz hatlarının değiştiğine inandığı zaman bile vardı.(V)Aynaya bakınca başka bir yüzle karşılaşacakmış zannıyla korkuyordu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde eylem gerekçesiyle birlikte açıklanmıştır.

a)IveIII b)II ve V c)III ve V d)II ve IV e)I ve V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.43)

Oldukça şöhretli şair ve ressam birisi Yahya Kemal'e sorar: "Ne dersiniz üstat? Resim mi yapayım, şiir mi yazayım?", "Resim yap resim!", "Fakat siz benim tablolarımı görmediniz ki?", "Evet tablolarını görmedim ama yazdıklarını gördüm."

Yahya Kemal altı çizili sözle aşağıdakilerin hangisini anlatmak istemiştir

a)Sanatçının resim alanında daha başarılı olduğunu
b)Ressamların şiirle meşgul olmasının doğru olmadığını
c)Sanatçının şiirlerinin başarısız olduğunu
d)Kişinin gayretini tek bir sanat dalında yoğunlaştırması gerektiğini
e)Sanatçının resimlerinin şiirlerinden daha başarılı olduğunu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORU.44)

"Ödül törenine ressamlar, şairler, müzisyenler, sanatın her dalından sanatçılar davet edilmişti."

Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin sıralanışı yönünden bu cümleden farklıdır?

a)Sedirin bir başında ağaya ayrılan yere, bahçıvanlar,seyisler, kimse oturamazdı.
b)Bir Pazar sabahı bahçedeki gülleri, karanfilleri, bütün çiçekleri suladı
c)Evlenenlere, çamaşır makinesi, buzdolabı, her türlü beyaz eşya alındı.
d)Televizyonda belgeseller ve tartışma programları hariç hiçbir programı izlemezdi.
e)Kazadan sonra yatırıldığı odaya babasını, annesini hiç kimseyi almadılar.

SORU.45)

Dil tatlarının büyüsüne kapıldığı içindir ki nice geçmiş yazar , nice günümüz yazarı unutup gitmiştir acı çeken insanlar karşısındaki , aydınlık bekleyen okuyucular karşısındaki sorumluluklarını.

Bu cümledeki altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse anlamda bir değişme olmaz?

a)Anlamca kapalı imgelere yer verdiği
b)Süslü, sanatlı bir dil kullanmaya özen gösterdiği
c)Yabancı sözcükler kullanmayı ilke edindiği
d)Dili bir anlatım aracı olmaktan uzaklaştırdığı
e)Günlük dili kullanmaktan kaçındığı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.46)

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır.

a)İçeri giren adam, elindeki oyuncak, kalem, pil gibi ufak tefekleri satmaya çalışıyordu.
b)Saatlerdir yan yana oturuyorlar ancak birbirlerine dönüp bakmıyorlardı.
c)Gökyüzü her zamankinden farklı, neşeli pırıl pırıldı.
d)Çocuk ara sıra babasının elindeki garip eşyalara bakıyordu
e)Kasabanın genci , yaşlısı meydana doğru koşar adım yürüyordu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.47)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, bir isim tamlamasını nitelemektedir?

a)Gemi limandan ayrılırken, rıhtımdakiler yaşlı gözlerle gidenleri uğurluyorlardı.
b)Fırtına bu yaşlı geminin gövdesini çılgınca dövüyordu.
c)Yağmur durunca iki gündür kapalı kaldığımız kamaralardan yavaş yavaş dışarı çıktık.
d)Bodrum önlerine geldiğimizde ılık bir bahar havası başladı.
e)Günün bu güzel anını uyuyarak geçirmeyi doğrusu hiç istemezdim.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.48)

(I) Şimdi olduğu gibi çocukken de kalabalık içinde bulunmaktan hoşlanmazdım. (II) Koşmaca, kaydırak, birdir bir gibi oyunlar asla işime gelmezdi. (III) Akşam üstleri açılır kapanır iskemlemi konağın bahçe kapısına kurardım. (IV) Saatlerce karşı viranede oynayan çocukları izlerdim. (V) O çocuklar ara sıra hiç sebep yokken bana da sataşır, altımdan iskemlemi çekerlerdi.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin yüklemi bir bileşik fiildir?

a) I b) II c) III d) IV e) V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SORU.49)

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türetilirken ünsüz kaybına uğramıştır?

a)Yalnız bu ırmakların sesi olsaydı dinen.
b)Biz ayrı düşmemeye and içmiştik denizden
c)Deniz gerildikçe bizler ilerliyorduk.
d)Anayurd'un sesi de bu sularla açıldı.
e)Nice bebeler gördüm kaybetmiş annesini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.50)

İhtiyar çiftlik sahibinin en çok sevdiği şeylerden birisi de belki de birincisi güvercinleriydi.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi öğeleri yönünden bu cümleyle özdeştir?

a)Ovanın ortasında elinde bir uzun kargı ile saatlerce başı havada hayran hayran dolaşıyordu.
b)Bütün gece uzak diyarlardan gelmiş bir yolcu gibi çevremi yadırgadım durdum.
c)Hiçbir ses hiçbir söz bana ne zamandan beri bu kadar tatlı gelmemişti.
d)İki yüz yıl önce yazılmış olan bu kitap hayatını ilme adamış bir adamın eseriydi.
e)Her adımda bizi onlardan ayıran uçurumun ne kadar derin olduğunun farkına varıyorum.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.51)
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerde hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

a) İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
b) Bu söze, gençlerden biri ince bir karşılık verdi.
c) Serindi, ama tatlı bir ilk yaz akşamıydı.
d) Havalar ısınınca ağaçların tomurcukları patladı.
e) Gölün kıyılarını yapraksız, bodur ağaçlar kuşatmıştı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.52)

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

a) Ayağında burnu aşınmış eski bir kundura vardı
b) Dikiş makinesinin kolunu koparacakmış gibi koparıyordu.
c) Çok uzaklardan atıldığı belli iki el silah sesi duyuldu
d) İri hantal gövdesini zorlukla sürüklüyor gibiydi.
e) Ninem yorganımıza kırmızı basmalı çiçekli, basma bir yüz geçirdi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.53)

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

a) Gelecek hafta bugün yine buluşalım dedi.
b) Az sonra beyaz bir at üzerinde gelin göründü.
c) Çocuğu uyutmak için odaya götürdü.
d) Bu boş sözleri dinlemekten bıkmıştı.
e) Akrabalarını görmek, onlarla konuşmak istiyordu.
SORU.54)

I. Onun bu pişkinliğine anlam veremedik.
II. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi.
III.Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun.
IV.Çevre temizliğine önem vermek gerekir

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükler gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

a) I ve II b) I ve III c) II ve III d) II ve IV E) III ve IV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.55)

Anlam genişlemesi yoluyla somut anlamlı bir ad, bir de soyut anlam kazanabilir.Örneğin, soyut anlamıyla "geçilen yer" demek olan "yol" kelimesi "yöntem" anlamına gelerek soyut bir anlamda kazanmıştır.

Böyle bir anlam değişmesini örneklendiren kelime aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

a) Ağaçlar ilk yazda bir gelin donanırlar
b) Bu gördüğün bulutlar yağmur yüklü bulutlardır
c) Bu dağlar geçit vermez sarp dağlardır.
d) Bunu yapmaya yürek ister, bu her babayiğidin harcı değil.
e) Yapının güzel bir görünümü vardı; taş, dantel gibi işlenmişti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.56)

"Aile" kelimesinin aşağıdaki açıklamalarından hangisi birlikte verilen örnek cümleye uygun değildir?

a) Erkeğin karısı ve çocukları : Ev tutunca ailemi de getireceğim
b) Birlikte çalışan kimselerin tümü : Milli Eğitim ailesinin çalışkan bir üyesiydi.
c) Aynı soydan gelen kimseler zinciri : Damadımız İzmirli eski bir ailenin çocuğudur
d) Kişinin anne babası : Ailem kampa girmeme izin vermiyor.
e) Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluk : Ailesi ölünce bir daha evlenmedi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.57)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "durmak" sözcüğü "varolmak" anlamında kullanılmıştır?

a) Bunca sorun dururken, gereksiz işlerle uğraşıyordu
b) Konuşurken sık sık duruyor, notlarına bakıyordu
c) Senin ayakta durduğunu uzun süre fark etmedim.
d) Bu konu üzerinde neden bu kadar durduğunu anlamadım
e) Otobüs durunca eşyalarımızı alıp indik.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.58)

"Kimi zaman herhangi bir dilde, yabancı dilden alınmış bir kavrama tıpatıp karşılık bulmak zor olur."

Bu cümlede "tıpatıp" sözcüğünün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a) Bütçemize uygun kiralık bir ev arıyoruz.
b) Siz de odanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz
c) Bu soruna en kısa sürede kesin bir çözüm bulunmalı
d) Çocukların hepsine birer takım elbise aldı.
e) Babamın ayakkabısı bana tam geldi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.59)

I. Kendini daha fazla yorma, sonra hastalanırsın.
II. Yağmur başlamadan sen git, ben sonra gelirim.
III. Sağdaki çiçekçiden sonra ilk sapağa sapacaksın.
IV. Kurumumuzda imza yetkisi başkandan sonra Genel Sekreterindir.
V. Bu işi sonra seninle birlikte yaparız.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde "sonra" sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

a) I ve II b) II ve V c) III ve IV d) III ve V e) IV ve V
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.60)

Aşağıdakilerin hangisinde "fazla" sözcüğü cümleye "gereğinden fazla" anlamı katmaktadır?

a) Tatilde fazla paraya ihtiyacın olacak.
b) Bu iş için fazla eleman ihtiyacımız yoktur?
c) Bu konuda fazla titizlik gösteriyorsun.
d) Başarmak için fazla çaba gösterdi.
e) Bu çiçekler fazla su istiyor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.61)

"Tabak tabak yemek yedi; ama yine de doymadı."

Yukarıdaki cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a) Çocuklar onar onar saymayı öğrendiler.
b) Bahçede tatlı tatlı sohbet ediyorlardı.
c) Koşa koşa istasyona geldik.
d) Kırlara gidip kucak kucak çiçek topladık.
e) O yöreyi adım adım dolaştık.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORU.62)

Aşağıdakilerin hangisinde "şaşırma" anlamı vardır?

a) Bu işi çok geciktirmeden yapar mısınız?
b) Biraz sonra bir batağın içine dalmayayım mı?
c) Caddeyi dolduran kalabalıktan geçmek kolay mı?
d) Yeşilden daha tatlı renk mi olur?
e) Herkes gibi siz de mi o adamı bekliyorsunuz?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.63)

Aşağıdakilerden hangisinde merak kelimesi ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Onun bu resim yapma merakı nereden geldi bilmiyorum.
b) Onun bu acayip hareketleri benim de merakımı uyandırdı.
c) Şimdi de bir pul biriktirme merakı başladı
d) Onun bu şapka giyme merakı, çoğu kez alay konusu oluyor.
e) Polis romanlarına karşı ondaki bu merak yeni sayılmaz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.64)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim açıklaması ile birlikte verilmiştir?

a) Çok yaramazdı canına ok tıkadılar.
b) Alnımın akıyla bu işin de üstesinden geleceğim
c) Taşkınlık yaparak bizi çileden çıkardı.
d) Yaptığı kötülüklerin karşılığını gördü, ettiğini buldu.
e) Bir hiç uğruna kendini ateşe attı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.65)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecazlı bir anlatıma örnek yoktur?

a) Kim yazarlarımız nesiller arası köprü oluşturmuştur
b) Sen onlardan iki gömlek daha üstünsün.
c) Her zamanki gibi yüksek tercih yapmış.
d) Ünü ölümünden sonra daha da genişlemişti.
E) Gelecek yıl İstanbul'a gitmeyi düşünüyor.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.66)

Gövde, sözcük köklerine ilk yapım ekinin gelmesiyle oluşur.

Bu cümlede hangi sözcük terim değildir?

a) Gövde b)Sözcük c) Köklerine d) İlk e) Yapım eki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.67)
"Bakmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

a) Çocuğu size emanet ediyorum, iyi bakın,dedi.
b) Bahçedeki şu .içeklere bir bakın.
c) Soruya dikkatlice baktı; cevap veremedi.
d) Fotoğraflara bakınca eski güleri düşündü.
e) Bakmak ile görmek arasında büyük fark vardır.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.68)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yoktur?

a) Avrupa, bize başka bir gözle bakıyor.
b) Okul şehrin en işlek caddesindeydi.
c) Kasaba derin bir uykudaydı.
d) Semaver on dakikaya kadar kaynar herhalde.
e) Doymayınca iki tabak daha yedi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.69)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmıştır?

a) Korkmaya gerek yok acı patlıcanı kırağı çalmaz.
b) Zavallı adam toprağa verilirken başında birkaç kişi varmış.
c) Aslanlarımız halterde dünya şampiyonu oldu.
d) Yedi tepeli şehir her yönden kirlilik yaşıyor.
e) Taş plaktan romantik ezgiler dinliyordu..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SORU.70)

Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana özgü bir nitelik insan dışı bir varlığa aktarılmıştır?

a) Kayaların kurnasında şarkı söyler bazen rüzgar.
b) Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi.
c) Birçok seneler geçti dönen yok seferinden.
d) Ellerin neden soğuk, saçların neden dağınık.
e) Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.71)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmıştır?

a) Kapılar beşte kapatılacaktır.
b) Nihayet sağlığı giderek düzeliyor.
c) İstanbul'a gidip bir iş tutmak istiyordu.
d) Milletçe çok zor günler yaşadık.
e) Sarı saçlı, kahverengi gözlü,uzun boyluydu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.72)

"Cins isim tekil bile olsa kimi kez çoğul anlamı verir."

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uygun kullanım vardır?

a) İnsan ne ederse kendine eder.
b) Ağaç ne kadar uzarsa göğe ermez.
c) Bir pire için yorgan yakılmaz.
d) Deli ile çıkma yola, başına getirir bela.
e) Dereden geçerken at değiştirilmez.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.73)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -e hal eki almış bir sözcük vardır?

a) İhtiyar "Rastgele çocuklar" diye bağırdı.
b) Deli diye diye çocuğu deli ettiniz.
c) Vapur üçü yirmi geçe hareket edecekti.
d) İşçiler gece gündüz demeden çalıştılar.
e) Çocuklar biraz önce yukarıya çıktılar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.74)

Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

a) Sakın bu sırrı başkalarına söyleme.
b) Bahar herkeste başka duygular uyandırır.
c) Onun sonunun böyle olacağı belliydi.
d) Kitapların hepsi düzgünce yerleştirilmişti.
e) Nerede bir çocuk görsem onu hatırlarım.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.75)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?

a) Koklamak isterim yağmurun kokusunu
b) Dinlerim adalardan rüzgarın şarkısını
c) Her şarkının içinde bir sevda gelip gider.
d) Akşamın kızıllığı bir tül gibi sarıyor şehri.
e) Bir kır çiçeğinin güzelliği sevdirdi bana bunları
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.76)

"Çadırımın üstüne yağmur yağıyor,
Saroz Körfezinden rüzgar esiyordu
Ve ben, bir roman kahramanı,
Ot yatağın içinde
İkinci dünya harbinde."

Yukarıdaki dizelerde kaç isim tamlaması vardır.

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SORU.77)

"İsim tamlamalarında zamirler tamlayan ve tamlanan görevinde bulunabilir."
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı zamir olan bir isim tamlaması yoktur?

a) Kişioğlu yaşamında isteklerinden kaçını elde edebiliyor sanıyorsunuz.
b) Başarısızlıkların bir çoğu deneyimlerden yararlanmamanın sonucudur.
c) Yapıtlarınızın en güzelini nerede yaptınız?
d) Bugünkü konuşmacılardan kimi daha çok beğendiniz?
e) Sınava katılanlardan yalnızca bir kaçı başarılı olabildi?
CEVAP ANAHTARI


1. e
2. a
3. a
4. c
5. e
6. e
7. c
8. b
9. d
10. b
11. b
12. c
13. e
14. c
15. a
16. d
17. b
18. a
19. a
20. c
21. b
22. e
23. c
24. b
25. c
26. b
27. e
28. c
29. a
30. d
31. d
32. a
33. a
34. c
35. c
36. a
37. c
38. d
39. a
40. a
41. d
42. b
43. c
44. e
45. b
46. e
47. e
48. b
49. e
50. d
51. e
52. d
53. d
54. d
55. d
56. b
57. a
58. e
59. b
60. c
61. d
62. b
63. b
64. d
65. e
66. d
67. a
68. b
69. c
70. a
71. b
72. a
73. e
74. e
75. c
76. d
77. b