REKLAM

1) Yaşamı boyunca doğup büyüdüğü yerleri kendinde taşı­yanlardandı.

Bu cümlede altı çizili bölümün cümleye kattığı an­lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sıkıntılarını dostlarıyla paylaşır, içinde saklamazdı.

B) Hayatının hiçbir döneminde bizden böyle uzaklaş-mamıştı.

C) Zamanının çoğunu onu mutlu etmek için harcadı.

D) Annesiyle paylaştıkları, belleğinde daima yaşadı.

E) Gün geçtikçe çocukluğuna duyduğu özlem artıyor­du.

1.               Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ses" sözcüğü "gö­rüş, düşünce" anlamında kullanılmıştır?

A) Bozkıra hayat veren bu bağrı yanık adamın sesin­den etkilenmemek, büyülenmemek mümkün mü?

B) Resimde, sıcak renklerin sesi boğulmuş, tabloyu kasvetli bir hava sarmış.

C) Yıllarca, tek başına, bir sese, bir nefese hasret kala­rak yaşadı bu kadın.

D) Demokrasilerde önemli olan, azınlığın sesine de saygı duymaktır.

E) Herkes, konserin sonunda sahneye çıkacak sesi merak ediyordu.

SORU.1)

"En iyisi işi oluruna bırakmak, biraz geniş olunuz" cümlesinde "geniş" sözcüğünün anlamına en yakın kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

a)Bu konuda oldukça geniş bilgi sahibiydi.
b)Geniş bir soluk aldıktan sonra konuşmaya başladı.
c)Oldukça geniş bir dost çevresi vardı
d)Geniş iş imkanları varken yine de çalışmazdı
e)Her olaydan kolayca etkilenmeyen geniş bir adamdı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 ÖSS Türkçe Soru ve Cevapları
1. Ozanın ilk şiir kitabını bunca yıl ertelemesinin nedeni, gizlenmeyi seven bir kişiliğinin olmasından çok, yazdıklarını kolay kolay beğenmeyen, kusursuzu arayan biri olmasıydı sanıyorum.
Kendisinden böyle söz edilen bir sanatçı aşağıdaki deyimlerden hangisiyle nitelendirilebilir?
A) İğneyle kuyu kazan
B) İşi başından aşkın olan
C) İşine dört elle sarılan
D) İşini sağlama bağlayan
E) İnce eleyip sık dokuyan

1. - Kulübe geliyorsunuz değil mi?
- Her halde yâni...

Yukarıdaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bir an için teklifini kabul ettiğimi düşünelim.
B) İyi de her durumda biz zararlı çıkıyoruz.
C) Tüm olasılıkları gözden geçirmeden kabul etmeyin.
D) Büyük bir ihtimalle yarınki yemekte ben yokum.
E) Babam bütün veli toplantılarına mutlaka gelirdi.