Now loading.
Please wait.

REKLAM

1. “Son kitabınızı okudum, açık söylemeliyim kendinizi aşmışsınız. Diyebilirim ki kelimenin tam anlamıyla sözcüklerle akraba olmuşsunuz. Bırakınız kusuru, tekleme dahi yok.”

Bu parçadaki “sözcüklerle akraba olmak” sözleriyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözcükleri temel anlamlarıyla kullanma
B) Sözcükleri yerli yerinde kullanma
C) Sözcükleri,sözlükteki anlamlarıyla kullanma
D) Sözcük seçiminde özentisiz davranma
E) Sözcüklerin yan anlamlarını göz ardı etme

SÖZEL DENEME1
1. Böyle eleştirileri bir yana bırakalım, gerçek eleştirilere bakalım.
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Yolun bir tarafında yorgun düşen işçiler oturuyordu.
B) Bu tür basit konular üzerinde durmamıza gerek yok.
C) Şuradaki paketleri bir saat önce sizin için bıraktılar.
D) Yapılan son görüşmelerden de bir sonuç alınamadı.
E) Bazı insanların, kendilerinden daha aşağı konumda bulunanları küçümsemeleri çok yanlış.

1. Geçmişe sürekli özlem duymak, çağla beraber yürümemek, geçmişe demir atmak olur. Bu da aydın kişiye yakışmaz. Benim yazılarımda geçmiş büyük ölçülerde yer tutar, ama bu, hiçbir zaman yaşadığımız günlerden kopma, geçmişe sığınma anlamında değildir. Tersine, geçmişle günümüzü birleştirerek zenginleştirmedir.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmişteki güzel günleri anmak
B) Geçmişin güzelliklerini bugün görememek
C) Geçmişin sınırları dışına çıkmamak
D) Geçmişle günümüz arasında köprü kurmak
E) Geçmişin, geleceği etkileyeceğini yadsımak
CEVAP: C (1997 ÖSS)

1) Şu motorlu ya da elektrikli trenler işlemeye başlayalı ocanlı, pırıl pırıl lokomotifler müzelere kaldırıldı. Onların yerini asık suratlı, küt burunlu, heyecansız makineler aldı. Ocağı harlı tutan kahraman ateşçiler yok artık. Ne ellerde üstüpü, ne yüzlerde kömür karası var. Sarı madenden, sevimli, küçük lokomotifler de takmıyorlar yakalarına.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisin¬den yararlanılmamıştır?
A) Sıfatlardan
B) Kişileştirmeden
C) Beğenilerin yansıtılmasından
D) Devrik cümlelerden
E) Eksiltili cümlelerden

REKLAM