Now loading.
Please wait.

REKLAM

GARİPÇİLERLE İLGİLİ BULMACA

 

Soldan Sağa

2 Melih Cevdet Anday'ın şiir kitaplarından biri: RAHATI ....... AĞAÇ

7 Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkan topluluk. (I. Yeni)

9 Garipçilerin ortaklaşa çıkardıkları şiir kitabının adı.

12 Garip hareketinin temsilcilerinden biridir. İlk önce aşk şiirleri, sonra toplumcu şiir yazmış, daha sonra da soyut şiire yönelmiştir.Şiir kitaplarından biri Güzelleme'dir.

13 Orhan Veli'nin şiir kitaplarından biri.

15 Garipçiler, ..... ve uyağa karşı çıkmışlar, ..... ve uyağı şiirden kaldımışlardır.

17 Orhan Veli'nin Kitabe-i ...... Mezar adlı şiir eski şiirin alışılmış yapısına ve seçkinci tavrına karşı ironik bir protesto sayılır.

18 İstanbul'u Dinliyorum, İstanbul Türküsü, Anlatamıyorum adlı şiirleriyle ünlü olan Garip akımının temsilcisi şair: ..... KANIK

20 Melih Cevdet Anday'ın şiir kitabı: ...... ÖLÜMÜ

21 Oktay Rıfat Horozcu, ilk şiirlerini ..... dergisinde yayımlamıştır.

23 Orhan Veli'nin tanınmış şiirlerinden biri: ....... DİNLİYORUM

25 Melih Cevdet'in şiir kitaplarından biri: .... YANA

26 Oktay Rıfat, PERÇEMLİ ..... adlı şiir kitabıyla birlikte II. Yeni anlayışına yönelmiştir.

30 Garipçiler, şiirlerinde Batı edebiyatındaki ....... (gerçeküstücülük) akımından etkilenmiştir.

31 Melih Cevdet Anday, şiirlerinde önce duyguya önem vermiş, daha sonra .....ön plana çıkmıştır.

32 Oktay Rıfat'ın tiyatro eserlerinden biri: .....İNSANLAR

33 Melih Cevdet Anday'ın bir romanı: ...... SOKAK

Yukarıdan Aşağıya

1 Oktay Rıfat'ın bir şiir kitabı: ELLERİ .... ÖZGÜRLÜĞÜN

3 Oktay Rıfat'ın bir tiyaro eseri: .... HOROZ

4 Orhan Veli'nin bir şiir kitabı

5 Orhan Veli, ..... dergisini çıkarmış, 1936'da Varlık dergisinde yayımladığı şiirleriyle tanınmıştır.

6 Garipçiler, şiirde süslü, sanatlı, ...... söyleyişten kaçınmışlardır.

8 Melih Cevdet'in bir tiyatro eseri: MİKADO'NUN .....

10 Garipçiler, günlük hayattaki her şeyin şiirin konusu olabileceğini savunmuşlar, .... insanları şiire sokmuşlardır.

11 Orhan Veli'nin şiir kitaplarından biri.

12 . Garip akımının temsilcilerinin ilk harfleri.

14 Garipçiler, "......., sadelik, aleladelik" ilkesini benimsemişlerdir.

16 Oktay Rıfat'ın şiir kitaplarından biri: .... ŞİİRLER

19 Oktay Rıfat'ın şiir kitaplarından biri: .... VE AVARELİK ÜZERİNE ŞİİRLER

22 Orhan Veli'nin bir şiir kitabı.

24 Garip hareketinin diğer adı: ...... YENİ

27 Melih Cevdet'in bir şiir kitabı: .... BAĞLI ODYSSEUS

28 Oktay Rıfat'ın bir şiir kitabı: .... ÖLMEK

29 Garip hareketinin temsilcilerinden biri: MELİH CEVDET .....

32 Oktay Rıfat'ın bir şiir kitabı: ....CİGARA İÇİMİ

 

BULMACANIN CEVAPLARI:

REKLAM