Now loading.
Please wait.

REKLAM

EDEBİYAT BULMACASI (SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI)

Soldan Sağa

1. Servet-i Fünun döneminde Batı'dan alınan nazım şekillerinden birinin adı

3. "Ferda-yı Garam, Hayal İçinde, Ferdi ve Şürekası" adlı eserlerin türü.

5. Servet-i Fünun döneminde oldukça ....... bir dil kullanılmıştır.

8. Servet-i Fünun döneminde yazılan bu eser Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı kabul edilir.

10. Servet-i Fünuncular dönemin siyasi koşullarından dolayı eserlerinde daha çok .................konular üzerinde durmuşlardır.

11. Servet-i Fünun döneminde ".......... için uyak" anlayışı benimsenmiştir. Hatta denilebilir ki Servet-i Fünun topluluğu "uyak anlayışı" tartışmalarının sonucunda oluşmuştur.

13. Cenap Şahabettin'in gezi türündeki bir eseri

14. Servet-i Fünuncular nazım birimi olarak "beyit" değil "............" kullanmışlardır.

15. -i Fünun döneminde Divan edebiyatının aksine.............güzelliği önemsenmiştir.

16. Tevfik Fikret'in "Rübab-ı Şikeste" adlı eserinin türü.

19. Cenap Şehabettin'in bir tiyatrosunun adı.

20. Hüseyin Cahit Yalçın'ın bir eseri

21. Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması yapıtın en önemli özelliğidir. Ahmet Cemil bu romanda yalnız iç dünyasıyla değil bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle de verilmiştir.

22. Tevfik Fikret'in şiir kitaplarından biri. Bu eserinde yer alan şiirlerinde oğlu Haluk'un kişiliğinde gençlere öğütler vermiş; onları yurda hizmete çağırmış, oğluna ve Osmanlı gençliğine çalışkanlık, yurt sevgisi, hak ve hukuktan yana olma gibi erdemleri öğütlemiştir.

Yukarıdan Aşağıya

1. Tevfik Fikret..........adlı şiirinde İstanbul'dan nefretle bahseder ve bu şiiri büyük bir yankı uyandırır.

2. Hüseyin Cahit'in Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına sebep olan makalesinin adı.

4. Halit Ziya'nın tiyatro türündeki bir eseri

6. Servet-i Fünun romancıları bu akımın etkisiyle eserlerinde "gözleme" önem vermişlerdir. Betimlemeleri "gerçeğe" uygun olarak yapmışlardır.

7. Servet-i Fünun topluluğu ayrıca................adıyla da anılmaktadır.

8. - Daha çok şiirleriyle tanınan Cenap Şehabettin bu güzel şiirinde karın yağışını adeta hissettirmektedir okura.

9. Servet-i Fünuncular ........... ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.

12. Bu sanatçımız modern Türk romanının temellerini atmış, edebiyatımızda realizmin öncüsü olmuştur.

17. Tevfik Fikret çocuklar için yazdığı bu eserinde hece ölçüsünü kullanmıştır.

18. Tevfik Fikret'in gençlere seslendiği, geleceğin umudunun gençlerde olduğunu vurguladığı şiiri

20. Servet-i Fünuncular nazmı..........yaklaştırmışlardır.


{pub} Bulmacanın cevaplarını ve online linkini görmek için üye girişi yapınız.{/pub}

{reg}

BU BULMACAYI WORD DOSYASI OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLA

BU BULMACAYI ONLİNE OLARAK ÇÖZMEK İÇİN TIKLA

{/reg}

REKLAM