Now loading.
Please wait.

REKLAM

Batı Edebiyatı Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Palto

Gogol (Rus) (Hikâye)

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Grimm Kardeşler (Alman) (Masal)

Pandora

Goethe (Alman) (Tiyatro)

Papatya İle Tarla Kuşu

Andersen (Danimarka) (Masal)

Paris Sıkıntısı

C. Baudelaire (Fransız) (Mensur Şiir)

Parma Manastırı

Stendhal (Fransız) (Roman)

Parmak Çocuk

Andersen (Danimarka) (Masal)

Parmak Kız

Andersen (Danimarka) (Masal)

Pastoral Senfoni

Andre Gide (Fransız) (Roman)

Pazartesi Hikâyeleri

Alphonse Daudet (Fransız)(Hikâye)

Persler

Aiskhylos (Yunan) (Tragedya)

Phedre

Racine (Fransız) (Tragedya)

Philoktetes

Sophokles (Yunan) (Tragedya)

Pickwick’in Kâğıtları

Charles Dickens (İngiliz) (Roman)

Poems

Oscar Wilde (İrlandalı) (Şiir)

REKLAM