Now loading.
Please wait.

REKLAM

Batı Edebiyatı Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Hacı Murat

Tolstoy (Rus) (Roman)

Halk Düşmanı

Gorki (Rus) (Roman)

Hamlet

Shakespeare (İngiliz) (Trajedi – Tiyatro)

Harp ve Sulh

Tolstoy (Rus) (Roman)

Hastalık Hastası

Moliere (Fransız) (Komedya)

Haydutlar

Schiller (Alman) (Tiyatro)

Hazlar ve Günler

Marcel Proust (Fransız) (Hikâye)

Helene

Euripides (Yunan) (Tragedya)

Henriade

Voltaire (Fransız) (Şiir)

Heraclius

Corneille (Fransız) (Tragedya)

Herakles

Euripides (Yunan) (Tragedya)

Hernani

Victor Hugo (Fransız) (Drama)

Herodiade

Mallarme (Fransız) (Şiir)

Hikâyeler

Çehov (Rus) (Hikâye)

Hippolytos

Euripides (Yunan) (Trajedi)

REKLAM