Now loading.
Please wait.

REKLAM

Batı Edebiyatı Eser Yazar Sözlüğü

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Şununla başlayan Şunu içeren Mutlak ifade
Terim Tanım
Üç Hikâye

Gustave Flaubert (Fransız) (Hikâye)

Tüm Şiirler

Mallarme (Fransız) (Şiir)

Triumphi

Petrarca (İtalyan) (Şiir)

Trakhisli Kadınlar

Sophokles (Yunan) (Tragedya)

Toprak

Emile Zola (Fransız) (Roman)

Toplum Türküleri

Goethe (Alman) (Şiir)

Toplum Sözleşmesi

J. J. Rousseau (Fransız)(Düşünce)

Tombalak

Maupassant (Fransız) (Hikâye)

Tom Sawyer’in Maceraları

Mark Twain (Amerikan) (Roman)

Thais

Anatole France (Fransa) (Roman)

Telemak

Fenelon (Fransız) (Roman)

Tekrar Kazanılan Cennet

Milton (İngiliz)(Destan)

Tefekkürler

Lamartine (Fransız) (Şiir)

Tartuffe

Moliere (Fransız) (Komedya)

Taras Bulba

Gogol (Rus) (Roman)

REKLAM