REKLAM

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metinlere ne denir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"2007 yılında çekilen, Edith Piaf'm hayatını anlatan Fransız filminin adı nedir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Bir etkinliğin giderlerinin tümünü ya da bir bölümünü karşılayan kişi ya da kuruluşa ne ad verilir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, hangi olay nedeniyle kapatılmıştır?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Hangi kitap serisi "Dünyanın En Hızlı Satan Kitabı" unvanını almıştır?" sorusunun cevabı nedir?