REKLAM

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın bakanı kimdir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"İnternetin ünlü bilgi kaynağı olan sitenin adı nedir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Adı hemen akla gelmeyen, küçük ve değersiz şeyler için kullanılan sözcük nedir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Mısır'da bulunan dünyanın 7 harikasından birinin adı nedir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"TDK "ipotek" sözcüğünün Türkçe karşılığı olarak hangi sözcüğü kullanmıştır?" sorusunun cevabı nedir?