REKLAM

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Ekmek yapımında kullanılan, canlı veya ölü, tek hücreli mantar ya da bakterilere ne ad verilir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Türkiye'nin 30 Mart 2007'de imzaladığı, 50 maddeden oluşan Engellilerin Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşme ne zaman yürürlüğe girmiştir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"Kızılırmak hangi ilimizden doğar?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"İçinde bulunulan durumun değişmesini istemeyen kişiye ne ad verilir?" sorusunun cevabı nedir?

Bilgi yarışmalarında sorulabilecek sorular. Bilgi yarışması örnek sorular.

"İlk kadın belediye başkanımızın adı nedir?" sorusunun cevabı nedir?