REKLAM

KPSS ANAYASA TESTİ (ONLİNE TEST)

KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-1

1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar yapılmıştır ?
A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı
D) Tanzimat Fermanı
E) Sened-i İttifak

SINAV TARİHİ: 30 Haziran - 01 Temmuz 2007
Cumartesi Sabah Oturumu
A GENEL KÜLTÜR TESTİ KPSS-GYGK-CS/2007

1. İslamiyetten önce Türklerin,
I. tarımda sulama kanalları yapma,
II. halı–kilim dokumacılığı yapma,
III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme
uğraşlarından hangileri yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III