REKLAM

2010 LYS TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI SORU ANALİZLERİ

KONU

SORU SAYISI

Yazar ve Şairler (eserleri ve özellikleri, dil anlayışları, içinde yer aldıkları edebi topluluklar)

16

Paragraf Bilgisi

10

Sözcükte Anlam ve Cümlede Anlam- Cümle Yorumu

6

Divan Edebiyatı

4

Şiir Bilgisi

4

Yazı Türleri

3

Tanzimat Dönemi Edebiyatı

3

Serveti Fünün Edebiyatı ve Fecri Ati Edebiyatı

2

Söz Sanatları

2

Sözcük Türleri (isim, fiil, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem

2

Yapı Bilgisi (kök-ek, yapım ekleri, çekim ekleri)

1

Noktalama İşaretleri

1

İmlâ (yazım) Kuralları

1

Edebiyat Akımları

1

Toplam

56


 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYS Edebiyat sorularının değerlendirilmesi

LYS EDEBİYAT SORULARI A KİTAPÇIĞI DEĞERLENDİRMESİ

1. B Deyim anlamlarını kavrama,

2. A Mecaz anlamları ve benzetmeleri anlamlandırabilme,

3. C Neden-sonuç cümlelerini seçebilme,

4. D Özetleme cümlelerini tanıma,

5. B Yapım ve çekim eklerini ayırt edebilme,

6. E Fiilimsileri seçebilme, görevlerini belirleme,

7. C Cümleyi anlamca, yapıca tanıma,

8. A Yer yön belirteci

9. D Uygun noktalama işaretlerini koyabilme,

10. B Yazım yanlışı bulma,

11. E Parçayı uygun cümleyle tamamlama,

12. A Tanım cümlesini seçebilme,

13. C Sözde soru cümlesi,

14. B Olasılık cümlesini seçebilme,

15. E Düşünceyi geliştirme yollarını seçebilme,

16. A Parçayı tamamlayan en uygun cümleyi seçebilme,

17. D Metindeki ayrıntıları ve yan anlamları seçebilme,

18. B Yardımcı düşünceleri seçebilme,

19. C Yardımcı düşünceleri seçebilme,

20. A Yardımcı düşünceleri seçebilme,

21. E Söz sanatlarını tanıyabilme,

22. B Düz anlatımla sanatlı söyleyişi ayırt edebilme,

23. A Şiirde temayı belirleyebilme,

24. D Şiirsel bir metnin özelliklerini tanıyabilme,

25. C Bir edebi eserin zamanla anonimleşmesi, edebi kavramların yerli yerinde kullanılması,

26. A Göstermeye dayalı edebi türlerin özelliklerini tanıyabilme,

27. B Edebi türler ve belirgin özelliklerini tanıyabilme,

28. D Nazım şekillerini ve uyak şemalarını ayırt edebilme,

29. E Nazım türü ve kafiye seçebilme,

30. C Coşku ve heyecan anlatan metinlerin özelliklerini karşılaştırmalı olarak belirleyebilme,

31. A Geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini seçebilme,

32. B Edebi dönemlerin özelliklerini ayırt edebilme,

33. E Nabi’nin şiirimizdeki özgün yeri,

34. D Edebi dönemlerde zihniyetin şiire yansıması ve dönem özelliklerini tanıma,

35. C Tanzimat dönemi tiyatro eserlerinde işlenen konular,

36. B Edebiyatımızın değişik dönemlerine damgasını vuran sanatçıları tanıyabilme,

37. E Edebiyatımızın hangi dönemlerinde hangi akımların etkili olduğu,

38. C Tevfik Fikret’in eserlerinde kullandığı dil ve üslup özellikleri,

39. A Namık Kemal’in edebiyatımızda öncü rolü,

40. D Eser- tür eşleştirmesi

41. C Şairler, topluluklar ve akımlar eşleştirmesi,

42. E Yarlarımız ve eserlerinde ağırlıklı olarak işledikleri konular, duyarlılıklar,

43. A Aruz ile Türkçeyi en iyi kaynaştıran şairlerimiz,

44. B Yazarlarımızın eserlerindeki belirgin özellikleri,

45. C Sanatçı-dönem eşleştirmesi,

46. D Sanatçı, konu, eser eşleştirmesi,

47. A Romancılarımızı ve işlediği konuları seçebilme,

48. C Romanlarımızda işlenen belirgin konular,

49. B Edebiyatımızdaki önemli romanlar, konuları ve yazarı,

50. E Şairlerimiz ve dil konusunda takındıkları tutum,

51. C Şairlerimiz ve belirgin özellikleri hakkında fikir sahibi olma,

52. A Romancılarımız ve eserleri, özellikleri konusunda bir eşleştirme,

53. E Bir edebi metnin dil ve anlatım özelliklerini belirleyebilme,

54. D Olay ve durum öykücülerimizi tanıyabilme,

55. A Modern hikâye ve romanda belirgin özellikler,

56. B Edebi akımların genel özelliklerini belirleyebilmeye ilişkin sorulardı.

 

 

 

Not: Soruların birçoğunun önceki dönemden farklı olarak ders kitabından olduğu yani müfredat dışı soru sorulmadığı görülüyor. Bazı soruların eskiyi anımsattığı fakat yeniye uyarlandığı anlaşılıyor.

Sorular liselerimizde işlenen edebiyat dersleri konularına uygundu. Yanlış soru yok. Edebi akımlarla doğrudan ilgili soru bir tane; ama bazı sorular da edebi akımların dolaylı olarak bize yansımasını içeriyordu.

 

1.Müfredata uygun ve kolay sorulardı.

2.Konu dağılımı uygundu.

3.Açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmiş sorulardı.

4.Bilginin yanında güncellik ve genel kültüre önem verilmiş.

 

Sonuç:Çalışan güncel konularla ilgilenen soruyu dikkatle okuyan bir öğrencinin başarılı olabileceği bir sınavdı.

 

Bu yıl ilk kez uygulanan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) maratonu başladı. Ülkemizde 1974 yılından bu yana uygulanan üniversite giriş sınavının en farklısı olan LYS, adayların farklı günlerde yapılan oturumlarda faklı testleri çözmelerini hedefliyor.

 

LYS-3, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınava 635 bin aday girdi. 2 bin 22 binada, 30 bin 557 salonda yapılan sınavda 92 bin 515 kişi görev aldı. Tek oturumda gerçekleştirilen sınav, 120 dakika sürdü. LYS-3'te Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya-1 testleri yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı testinde 56 soruya 85 dakika, Coğrafya-1 testinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavlarda her test için ayrı soru kitapçığı bulunacak ancak tek cevap kâğıdı kullanılacak. Bir test için tanınan süre bittiğinde ilgili teste ait soru kitapçıkları toplanırken ve diğer teste ait soru kitapçıkları dağıtılırken ara verilmeyecek.


Ayrıca bu sınavlarda adaylara her ders için farklı kitapçık ve farklı süre veriliyor. Böylece hem şans faktörü azaltılıyor hem de farklı derslerin farklı oranlarda katkısı kullanılarak 12 çeşit puan üretiliyor. Böylelikle işletme bölümüne yerleşmek isteyen aday daha çok matematik, geometri çözerken, psikoloji bölümüne yerleşmek isteyen aday daha fazla edebiyat ve coğrafya çözüyor.

''ÖSYM'nin sorularında olarak bizim beklediğimizden farklı bir soru ile karşılaşmadık. Biz de dershanede uyguladığımız sınavlarda 18-20 soruyu dil anlatım sorusu olarak öğrencilerimizin karşısına çıkardık. İlk 20 soruda müfredatın dışına çıkılmadı. Tüm programı yoklamaya yönelik sorular sorulmuştur. 36 soru Türk Edebiyatı dersini yoklayan sorulardan oluşturulmuştur. Çok uç noktalara değinilmediğini söyleyebiliriz. Ancak terimlerde edebi terimlere ağırlık verildiği de görülmektedir. Çok uç noktada olarak tanımlanabilecek bir soru yok.

 

Genel olarak bakıldığında LYS edebiyat   sınavı beklendiği gibi 10. , 11. ve 12. sınıf müfredatına dayalı, bilgi ve bilgiyi kullanma durumunu sorgulayan sorulardan oluşmuştur. LYS’nin geçmiş yıllarda yapılan ÖSS’den farklı olduğunu ve ÖSS’nin 2. bölümünden gerek kapsam gerekse soru sayısı olarak farklılıklar gösterdiğini belirtmiştik. Hem LYS–1 hem LYS–4 hem de LYS-3 uygulaması gösterdi ki LYS;

 

1-9.sınıftan 12. sınıf sonuna kadar bütün müfredat LYS’ de kapsanmaktadır. Bu da öğrencilerin hazırlık sürecinde konular arasında ayrım yapmaksızın hazırlanmaları gerektiğini gösteriyor.

2-LYS’de sorulan soruların kapsamı bütün müfredattır. Bu da gerek okulda gerekse dershanelerde müfredatın eksiksiz olarak öğretilmesini gerektirmektedir.

3-Öğrencilerin lise son sınıfta okullardan koparak rapor almalarının sakıncalı olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle matematik sınavında lise son sınıfın ikinci yarıyılından fazla sayıda soru çıkması öğrencilerin okul devamsızlığının sakıncalarını ortaya çıkarmıştır.

4- LYS’de sınavların farklı günde ve parçalanmış olması hem kaygıyı azaltmış hem de öğrencilerin daha başarılı olmasının önünü açmıştır.

 

İçeriği  Sorulan Eserler: 17

1. “Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir.”, 2. Rus edebiyatının hiçbir kahramanı, ne Raskolnikov ne Mişkin ne de Prens Andrey eski Rus insanını hatta tüm Doğuluları “Oblomov” kadar açıklıkla, en özlü yanıyla temsil edebilir. Doğu, belki de ilk kez Gonçarov’un bu büyük yapıtında kendi kendini tanımaya, Batı’dan farkını anlamaya başlamıştır. Oblomov, çiftliği, köleleri olan bir derebeyidir, bu düzen değişince ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında yaşamaya başlar. Böyle yaşamaya hazır olmayan iradesini yitirir ve Oblomov, ölüme benzeyen bir uyuşukluğa gömülür. Ancak Gonçarov, büyük romancılarda görülen “yaşamdaki dram karşısında gülümseme” sini hiç eksik etmez, okurunu da gülümsetmeyi başarır. 3. Tanzimat Dönemi tiyatrosunda çeşitli konular işlenir. İşlenilen konular, genellikle toplumsal boyutlu nitelikler taşır. Örneğin Namık Kemal’in 4. Zavallı Çocuk ve 5. Gülnihal adlı yapıtlarında vatan konusu işlenmiştir. (İŞLENMEMİŞTİR.), 6. Peyami Safa, Tanzimat’tan itibaren Türk romanının değişmez ana konularından biri olan yanlış Batılılaşmanın toplumsal yapıda yol açtığı yıkımları hemen hemen bütün yapıtlarında işler. Bunlardan biri olan ---- adlı yapıtında, farklı kültürleri, dünya görüşlerini ve yaşama biçimlerini anlatır. Özellikle Doğu ve Batı çatışmasını yansıtmayı amaçlayan romanın iletisi, roman kahramanlarından Neriman’ın yaşadığı bunalımlar ve iç çatışmalar yoluyla biçimlendirilir. (Fatih-Harbiye), 7. Kimi romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerine de rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve 8. Metres’te, boğaziçi yalılarındaki; 9. İffet, 10. Şıpsevdi ve 11. Tesadüf’te, Aksaray’daki yaşamı anlatır. (Hüseyin Rahmi Gürpınar), 12. Araba Sevdası, 13. Felâtun Beyle Râkım Efendi adlı yapıtlarda Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasının yarattığı sonuçlar işlenmiştir. 14. Türk edebiyatının en iyi romanlarından olan ---1949’da kitap olarak basılır. ---- İstanbul’a olan derin sevgisini yansıttığı bu romanında, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı çerçevesinde eski-yeni, Doğu-Batı ve aşk ile toplumsal sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmaların doğurduğu bireysel bunalımları irdeler. (Huzur – Ahmet Hamdi Tanpınar), 15. Bilge Karasu, Yeni Yalan Zamanlar’da büyük ölçüde kadın sorunlarını somutlayıcı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır. 16. Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanı, ele aldığı konu, konuyu işleyiş tarzı ve kullanılan yeni anlatım teknikleri bakımından dikkate değer nitelikler taşır. 17. Yusuf Atılgan’ın Anayurt Oteli adlı romanı, aynı otelde kâtiplik yapan Zebercet adlı kahramanın ruhsal dünyasının açığa çıkarılması üzerinde şekillenir.

Eserlerin Dönemlere Göre Dağılımı:

Yabancı eserler:3

Suç ve Ceza, Oblomov, Savaş ve Barış, Genç Werther’in Acıları,

Tanzimat Edebiyatı:8

Hürriyet Kasidesi, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Tasvir-i Efkâr, “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir”(Makale), Makber, Araba Sevdası, Felâtun Beyle Râkım Efendi, Sergüzeşt.

Servet-i Fünun Edebiyatı:1

Mâî ve Siyah

Servet-i Fünun Dönemi Bağımsızları: 6

Cehennemlik (Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), Metres(Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), İffet(Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), Tesadüf(Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), Şıpsevdi, Mürebbiye.

Fecr-i Ati: 0

Milli Edebiyat: 1

Sürgün (Refik Halit KARAY),

Cumhuriyet Dönemi: 16

Mahur Beste, Ölmez Otu (Yaşar Kemal), Aylak Adam (Yusuf Atılgan), Geçtiğim Yol (şiir-Ali Canip YÖNTEM), Fatih-Harbiye, Huzur, Yeni Yalan Zamanlar (Bilge KARASU), Ölmeye Yatmak (Adalet AĞAOĞLU), Tutunamayanlar(Oğuz ATAY), Anayurt Oteli (Yusuf ATILGAN), Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var(Haldun TANER), Baba Evi(Orhan Kemal), Küçük Ağa(Tarık Buğra), Bir Düğün Gecesi(Adalet Ağaoğlu), Yorgun Savaşçı(Kemal Tahir)

EN ÇOK ESERİ SORULANLAR

Hüseyin Rahmi GÜRPINAR:6

Cehennemlik (Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), Metres(Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), İffet(Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), Tesadüf(Roman-Hüseyin Rahmi GÜRPINAR), Şıpsevdi, Mürebbiye

Namık KEMAL: 4

Hürriyet Kasidesi, Zavallı Çocuk, Gülnihal, Tasvir-i Efkâr, “Lisan-ı Osmanînin Edebiyatı Hakkında Bazı Mülahazâtı Şâmildir”(Makale).

Ahmet Hamdi TANPINAR: 2

Huzur, Mahur Beste.

Adalet AĞAOĞLU:2

Ölmeye Yatmak (Adalet AĞAOĞLU), Bir Düğün Gecesi(Adalet Ağaoğlu).

Haldun TENAR: 2

Şişhaneye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var(Haldun TANER).

Yusuf ATILGAN: 2

Anayurt Oteli (Yusuf ATILGAN), Aylak Adam (Yusuf Atılgan).

Recaizade Mahmut EKREM: 1

Araba Sevdası

Ahmet Mithat Efendi: 1

Felâtun Beyle Râkım Efendi

Samipaşazade Sezai: 1

Sergüzeşt

Abdülhak Hamit TARHAN: 1

Makber

Halit Ziya UŞAKLIGİL: 1

Mâî ve Siyah

Refik Halit KARAY: 1

Sürgün

Ali Canip YÖNTEM: 1

Geçtiğim Yol (şiir)

Peyami SAFA: 1

Fatih-Harbiye

Yaşar Kemal: 1

Ölmez Otu

Kemal Tahir: 1

Yorgun Savaşçı

Tarık Buğra: 1

Küçük Ağa

Orhan Kemal: 1

Baba Evi

Bilge KARASU: 1

Yeni Yalan Zamanlar

Oğuz ATAY: 1

Tutunamayanlar

Goethe: 1

Genç Werther’in Acıları

Dostoyeski: 1

Suç ve Ceza

Tolstoy: 1

Savaş ve Barış,

Gonçorov: 1

Oblomov,

FİKİR AKIMLARI İLK KEZ SORULDU

Batıcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık düşünce akımları ile Encümen-i Şuara topluluğu ilk defa soruldu.

2010 Lys 3 sorulan soruların sınıflara göre dağılımı

9. sınıf: 15 Dil ve Anlatım,  13 Türk Edebiyatı sorusu

10. sınıf: 18 Dil ve Anlatım, 13 Türk Edebiyatı sorusu

11. sınıf: 20 Dil ve Anlatım, 25 Türk Edebiyatı sorusu

12. sınıf: 20 Dil ve Anlatım, 24 Türk Edebiyatı sorusu

 

2010 LYS 3'te sorulan şahısların dönemlere göre dağılımı

Dönemlere göre:

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: 22

Gülten Akın, Nazım (Hikmet), Ahmet Hamdi Tanpınar(3), Abdülhak Şinasi Hisar, Cahit Sıtkı Tarancı(2), Arif Nihat Asya(2), Orhan Kemal, Tarık Buğra, Adalet Ağaoğlu(2), Kemal Tahir, Fazıl Hüsnü Dağlarca(2), Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dıranas, Orhan Veli Kanık, Bilge Karasu, Oğuz Atay, Yusuf Atılgan, Haldun Taner, Sait Faik Abasıyanık, Vüsat O. Bener, Oktay Akbal,

Milli Edebiyat Dönem: 16

Muhsin Ertuğrul, Mehmet Emin Yurdakul(3), Yakup Kadri Karaosmanoğlu (3), Ziya Gökalp(3), Refik Halit Karay(2), Memduh Şevket Esendal(2), Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon(2), Faruk Nafiz Çamlıbel(3), Ömer Seyfettin(3), Reşat Nuri Güntekin(2), Yusuf Ziya Ortaç,  Ali Canip Yöntem,  Hamdullah Suphi Tanrıöver, Halide Edip Adıvar

Beş Hececiler: 4

Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon(2), Faruk Nafiz Çamlıbel(3), Yusuf Ziya Ortaç,

Milli Edebiyat Dönemi Bağımsızlar: 2

Mehmet Âkif Ersoy(3), Yahya Kemal Beyatlı(4),

Fecr-i Ati: 1

Ahmet Hâşim(2),

Servet-i Fünun: 3

Tevfik Fikret (5), Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil(2), Mehmet Rauf,

Servet-i Fünun Dönemi Bağımsızlar: 2

Hüseyin Rahmi Gürpınar(2),  Ahmet Râsim,

Tanzimat Dönemi: 8

Ziya Paşa, Namık Kemal (4), Recaizade Mahmut Ekrem(3), Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sâmi,

Abdülhak Hamit Tarhan(2), Muallim Naci, Nabizade Nâzım,

Tanzimat I. Dönem: 4

Ziya Paşa, Namık Kemal (4), Recaizade Mahmut Ekrem(3), Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sâmi,

Tanzimat II. Dönem:3

Abdülhak Hamit Tarhan(2), Muallim Naci, Nabizade Nâzım,

Divan Edebiyatı: 5

Bâkî,  Fuzûlî, Nedîm, Nef’î, Nâbî,You have no rights to post comments