REKLAM

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümleye "Alışılmış olandan ayrı, görülmedik' anlamı katmaktadır?

A) Romanda yazar sıradışı bir anlatım sergiliyor.

B) Bugünlerde önemli gelişmelerle karşı karşıyayız.

C) Genç sanatçının sıradan bir sesi var.

D) Bazı kişiler olağan haberleri gereğinden fazla büyütüyor.

E) Divan şiirindeki süslü anlatım günümüz şiirinde yok.

 


2. Genç sanatçılar, kısa sürede eser vermek düşüncesindeler. Yapıtlarını birkaç ayda oluşturmak istiyorlar. Böyle sanatçıların kaçı, sesini geleceğe duyurabilir ki?

Bu parçada geçen "sesini geleceğe duyurmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcı olmak

B) İlgi çekici konuları işlemek

C) Düşüncelerini yüksek sesle söylemek

D) Ün kazanmak

E) Halkın sesi olmak

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, cümleye "Alışılmış olandan ayrı, görülmedik' anlamı katmaktadır?

A) Romanda yazar sıradışı bir anlatım sergiliyor.

B) Bugünlerde önemli gelişmelerle karşı karşıyayız.

C) Genç sanatçının sıradan bir sesi var.

D) Bazı kişiler olağan haberleri gereğinden fazla büyütüyor.

E) Divan şiirindeki süslü anlatım günümüz şiirinde yok.

 


2. Genç sanatçılar, kısa sürede eser vermek düşüncesindeler. Yapıtlarını birkaç ayda oluşturmak istiyorlar. Böyle sanatçıların kaçı, sesini geleceğe duyurabilir ki?

Bu parçada geçen "sesini geleceğe duyurmak" sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalıcı olmak

B) İlgi çekici konuları işlemek

C) Düşüncelerini yüksek sesle söylemek

D) Ün kazanmak

E) Halkın sesi olmak

1.         Edebiyatın neredeyse her dalında ürün vermiş bir yazardı o. Ama sanırım, onu son romanı yarınlara taşıyacak.

Bu cümlede geçen "yarınlara taşımak" sözüyle sözü edilen yazarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Kalıcılığı sağlamak

B)     Çok okunur olmak

C)     Eserlerinde topluma ayna tutmak

D)     Sıradanlığın sınırlarını aşmak

E)     İleriyi görebilmek

 


2.            Renk ve desenlerin düğüm düğüm sıralandığı kilimler, görmüş geçirmiş bir Anadolu bilgesi gibi sessizce duruyordu bir kenarda.

Bu cümlede geçen "görmüş geçirmiş' sözü aşağıdaki niteliklerden hangisini belirtmek için kullanılmıştır?

A) Duyarlılık B) Deneyimlilik

C)  Tarihsellik   D) Çağdaşlık

E) Evrensellik