Eser Yazar Bulmaca 1

ESER YAZAR BULMACA

Devamını oku...

Makale ve Denemenin Farklı Yönleri

MAKALE İLE DENEME ARASINDAKİ FARKLAR
Denemeler özgür yazılardır, yazar düşüncelerini bir kurala bağlı kalmadan kendi penceresinden açıklar, denemelerin öznel bir anlatımı vardır. Yazarın düşüncelerini kanıtlama amacı yoktur. Denemede yazar kendisiyle konuşuyormuş gibi yazar.
Makaleler bilimsel yazlardır, nesnel bir anlatım vardır. Makalede kanıtlama amacı vardır. Ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılır.

Makale ve Fıkranın Farklı Yönleri

MAKALE İLE FIKRA ARASINDAKİ FARKLAR
1. Fıkra güncel konularda yazılır, makale güncel konuların yanında güncel olmayan konularda da  yazılır.
2. Düşünceler, makalede detaylı bir şekilde işlenir, fıkrada düşünceler derinlemesine işlenmez.
3. Makale yazarı ele aldığı konuyu bilimsel bir yaklaşımla inceler, fıkra yazarı kişisel görüşle ele alır.
4. Makalede düşünceyi kanıtlama zorunluluğu vardır, fıkrada böyle bir zorunluluk yoktur.
5. Makalede resmi, ciddi bir anlatım vardır, fıkrada samimi, rahat, içten bir anlatım vardır.

Makale, Fıkra, Söyleşi Türleri ile İlgili Sorular ve Cevapları

MAKALE, SOHBET VE FIKRA TÜRLERİYLE İLGİLİ SORULAR

 

Makalelerin …………..bölümünde ortaya bir tez konur, …………………..bölümünde bu tez çeşitli örneklerden hareketle ispatlanır ve ……….bölümünde de konuyla ilgili genel bir yargıya ulaşılır.

 

Araştırma metninde yer alan atıfların hangi kaynaklardan elde edildiğinin alfabetik bir sırayla listelendiği bölüme ……….adı verilir.

 

Milli Edebiyat Dönemi sanatçı ve düşünürlerinden ………………tarafından kaleme alınan Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak adlı eser, makale türünün önemli örneklerindendir.

 

Devamını oku...

Hadi Bilgi Yarışması İpuçları

Turkcell'in canlı olarak sunduğu hadi bilgi yarışması ipuçları

Hadi Bilgi Yarışması İpuçları

Hadi Bilgi Yarışması İpucu 15 Ağustos 2018

Hadi Bilgi Yarışması İpucu 14 Ağustos 2018

REKLAM