REKLAM

9. Sınıf Biyoloji Dersi 2. Dönem 1. yazılı Soruları

1 1 1 1 1 Değerlendirme 5.00 (1 Oy)

Verilen cümleler ile ilgili doğru tanımların bulun.      (HER SORU 2 PUANDIR)

___1. Kromoplastta bulunan ve kırmızı rengini veren pigmentin adıdır.   

                                            A. Homolog

___2. Hücre zarında hücrenin kimliğini belirlemekle sorumlu molekül.                                                B. Diploit

___3. Normal vücut hücrelerinin kromozom sayısını ifade eder.                                                         C. Plazmoliz

___4. Hipertonik ortama konan hücrenin su kaybetmesidir.                                                                 D. Hemoliz

____5. Zarı üzerinde ribozom bulunan organel çeşididir.                                                                     E. Glikolipid

___6. Farklı canlıların görünüşü benzer yapısı farklı olan organlarına denir.                                       F. Ozmoz

___7. Hücrenin kendine göre az yoğun ortamda fazla su alıp şişip patlayıp ölmesine denir.              G. Matriks

___8. Çekirdekte bulunan, DNA ve proteinden oluşan yapıdır.                                                            H. Likopin

___9. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama suyun geçişidir.                                                              K. Kromozom

___10. Mitokondrinin iç boşluğuna denir.                                                                                             M. gER

Aşağıdaki cümleler için doğru ise D yanlış ise Y yazın. (HER SORU 2 PUANDIR)

 _____1. Çift zarlı organeller ribozom ve kloroplasttır.

 _____2. Aktif taşıma sırasında enzim kullanılır, enerji harcanır.

 _____3. Sınıflandırma bilimi, canlıları sadece dış görünüşlerine bakarak gruplara ayırır.   

 _____4. Bakteride sadece ribozom organeli bulunur.

 _____5. ADEK vitaminleri hücre zarından ancak aktif taşıma ile geçer.

 _____6. Endositoz ile madde geçişi sadece dış ortamdaki maddelerin hücre içine alınması sırasında kullanılabilir.

 _____7. Emme kuvveti ile hücredeki çözünen madde miktarı doğru orantılıdır.

_____8. Bir hücre kendinden daha yoğun ortama konursa ortamdan difüzyonla madde alabilir.

_____9. DNA çift zincirli yapıdadır,  pürin bazları zincirlerde karşılıklı olarak bulunur.

_____10. Koful genç bitki hücrelerinde küçük ve çok sayıdadır.

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (HER SORU 8 PUANDIR.)

  1. Prokaryot ve ökaryot hücrelerin farklarını yazın.
  2. Egzositozu açıklayın. Egzositoz yapan hücrelere örnek verin.
  3. Bilimsel sınıflandırmada kullanılan kriterler (özellikler) nelerdir?
  4. Aşağıda verilen şekle göre; %5 Na (SODYUM) bulunan ortama konan bitki hücresinde sonraki durumun oluşmasına sebep olan olayların isimlerini ve özelliklerini yazın.

                                        

           

           %3        %5                    % 6              %2                       

           Na         Na                     Na                Na

                                    

               Önce                              Sonra  

5. Aşağıda gösterilen şekilde belirtilen yerlerin isimlerini, bu organelin adını ve görevini yazınız.

REKLAM

REKLAM

Joomla Tutorials for Beginners